АЗП: Правителството да въведе доброволното изпълнение за събиране на дребни задължения

АЗП: Правителството да въведе доброволното изпълнение за събиране на дребни задължения

АЗП: Правителството да въведе доброволното изпълнение за събиране на дребни задължения

Асоциацията за защита на потребителите ще постави на вниманието на българското правителство въвеждането на „Доброволното изпълнение“ като реална мярка за възпиране на тормоза на колекторските фирми вместо предложението, наречено „Закон за събиране на вземания по потребителски договори“.

Процедурата ще спести на длъжниците плащането на съдебни разноски, начислени неясни такси и лихви, а на кредиторите време и ресурси и съдебни процедури. По същество тя дава възможност на кредитора по законов начин да призове длъжника за уреждане на дълга. Поканата за доброволно изпълнение ще уведомява длъжника, че не е осъден и може да плати доброволно в 14-дневен срок, ако признава задължението. В нея ще има и предупреждение, че при неизпълнение, кредиторът може да упражни правата си по съдебен ред. Длъжникът ще получава и копие от документа, удостоверяващ вземането. Ако длъжникът не плати до два месеца или не се постигне споразумение за погасителен план, процедурата се прекратява. Това ще става и ако той оспори писмено вземането.

„Доброволното изпълнение“ ще подпомогне и усилията за реформа на съдебната система като облекчи натоварените съдилища и ускори сроковете по делата. Тази мярка се базира на успешния европейски опит и практики.

Припомняме, че „Доброволното изпълнение“ беше гласувано на първо четене в 44-тото Народно събрание, въпреки саботажа в правна комисия, в който участваха активно депутати от БСП. Най-големите противници на тази мярка са именно колекторските фирми, които днес радушно подкрепят предложението на вицепремиера Корнелия Нинова, а тя шумно обяви, че уж ще ги възпре. По-задълбоченият прочит на внесения по нейна инициатива проект на „Закон за събиране на вземания по потребителски договори“ показва, че той урежда единствено вземания за комунални услуги. От него са изключени банковите кредити, които представляват основния дял от събиранията на колекторските фирми. В същото време „Доброволното изпълнение“, което може да се уреди САМО с редакция на чл. 428а в ГКП, е инструмент за справяне с малки задължения.

Важно е да се отбележи, че доброволното изпълнение няма принуда и психически тормоз. Безплатно е за длъжниците и им позволява да разсрочат дълговете си. Те са максимално защитени, за разлика от положението, в което ще бъдат поставени по силата на законопроекта, предложен от вицеприемра Корнелия Нинова. С него те на практика ще бъдат оставени в ръцете на фирми, които безмилостно преследват максимална печалба.

Изкупените от фирмите за събиране на заеми банкови кредити надхвърлят 1 милиард лв. за последните две години, като тази тенденция по прогнози на АЗП ще се увеличи. Причината за това е фактът, че така търговските банки бързо се изчистват от т. нар. токсични кредитни портфейли, които имат пряко въздействие върху кредитния им рейтинг и оценките на Европейската централна банка.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ