COVID-19

Инфлацията в ЕС и еврозоната е нараснала през декември

Инфлацията в ЕС и еврозоната е нараснала през декември

Годишната инфлация в ЕС се е ускорила до 5,3% през декември 2021 г. спрямо 5,2% през ноември, съобщи европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

Инфлацията в еврозоната е била 5 % миналия месец след 4,9% през ноември 2021-а.

През декември 2020 г. годишната инфлация в ЕС бе 0,3%, а във валутния съюз показателят беше отрицателен на равнище минус 0,3%.

Най-ниска годишна инфлация е отчетена в Малта (2,6%), Португалия (2,8%) и Финландия (3,2%). Най-висок темп показателят регистрира в Естония (12%), Литва (10,7%) и Полша (8 %).

В България годишната инфлация през декември 2021 година е била 6,6 на сто спрямо 0 на сто през същия месец на 2020 година.

[[{"fid":"387346","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":314,"width":800,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Спрямо ноември годишната инфлация се е понижила в седем страни членки, останала е без промяна в две и е нараснала в осемнайсет.

През декември най-голям принос за повишението на цените в еврозоната има енергията (+2,46 процентни пункта), следвана от услугите (+1,02 пункта), неенергийните промишлени стоки (+0,78 пункта) и храните, алкохола и тютюневите изделия (+0,71 пункта).

Ключови думи