От март Kaufland България преминава изцяло към „зелена“ електроенергия

От март Kaufland България преминава изцяло към „зелена“ електроенергия

От март Kaufland България преминава изцяло към „зелена“ електроенергия

Kaufland България преминава изцяло към „зелена“ електроенергия от следващия месец. Всички хипермаркети на веригата, нейният логистичен център, както и административният офис на компанията вече ще ползват електроенергия, произвеждана само от възобновяеми енергийни източници.

Мярката е част от амбициозната климатична стратегия на Kaufland България. Тя изисква мащабни инвестиции и е обвързана с постигането на конкретна цел - намаляване на въглеродните емисии от оперативната дейност на веригата с над 80 на сто до 2030 г. (в сравнение с 2019 г.). За постигането й Kaufland България работи по редица ключови проекти като преминаването към „зелена“ енергия. Компанията вече е осигурила и необходимите гаранции за произход, които доказват, че употребената от нея енергия е от възобновяеми енергийни източници.

„Стъпката е важна не само за нас. Тя е пример за това как бизнесът може да дава съвсем конкретен принос в борбата с климатичните промени.“, коментира Гергана Димитрова, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Kaufland България.

Друга ключова мярка на Kaufland България за опазване на климата е разполагането на фотоволтаици за собствени енергийни нужди. Това е факт от края на миналата година, като за целта веригата направи първоначална инвестиция от над 800 000 лева. Фотоволтаичните инсталации са на покривите на Kaufland в старозагорския квартал „Бедечка", в ж.к. „Изгрев" в Бургас, в квартал „Бриз" във Варна, както и в Дупница. Само от инсталациите Kaufland ще пести около 440 тона въглеродни емисии годишно.

Мерките по климатичната стратегия изискват цялостен подход и ефективен енергиен мениджмънт, който в началото на 2022 г. за пореден път получи международна сертификация по стандарта „Системи за управление на енергията“ ISO 50001. За последните четири години, в които се сертифицира по ISO 50001, веригата е спестила над 3 800 тона CO₂ емисии.

Усилията на компанията са част от ангажимента на групата Schwarz, от която е част Kaufland. През август 2020 г. групата се присъедини към Инициативата за научно обосновани цели (Science Based Targets Initiative/SBTi) и се ангажира да формулира научно валидирани климатични цели, които впоследствие бяха официално потвърдени от инициативата. В допълнение към усилията на групата Kaufland е определила специфични цели и мерки, чрез които емисиите на CO₂ в бизнеса й и по веригата на доставка трябва непрекъснато да бъдат намалявани. Освен вече посочените, те включват още постигане на климатична неутралност най-късно до 2025 г. по отношение на оперативните емисии (обхват 1 и 2) и създаване на стимули за доставчиците на Kaufland да намаляват сами своите емисии.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ