Бюджетът излиза на 731 млн. лв. излишък в края на юли

Бюджетът излиза на 731 млн. лв. излишък в края на юли

Бюджетът излиза на 731 млн. лв. излишък в края на юли

Приходите на държавата надхвърлят разходите с 731 млн. лв. към края на месец юли. Това показват предварителните разчети на Министерството на финансите.

За сравнение към края на предходния месец юни излишъка в бюджета бе 118 млн. лв.

За първите 7 месеца на 2021 г. приходите на държавата възлизат на 29,3 млрд. лв., което е с 16% повече в сравнение със същия период на миналата година. Сред причините за увеличението е ръстът в цената на горивата и съответно повечето приходи от ДДС и акцизи, но също така и повишената събираемост на преките данъци.

Припомняме, че малко преди края на мандата си правителството на ГЕРБ планираше бюджетен дефицит от 5,6% от БВП за 2021 г. Актуализацията, предложена от служебното правителство обаче предвижда значително по-малък – 3,6% от БВП, въпреки повишените разходи – предвидени най-вече за увеличение на пенсиите и на здравните разходи.

За първите седем месеца на 2021 г. разходите на държавата са възлизали на 28,5 млрд. лв., което е 21% повече в сравнение със същия период на 2020 г.

„Значителният ръст на разходите към юли 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато към юли 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна – на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в ЗДБРБ за 2021 година“, се казва в съобщение на финансовото министерство.

Най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните разходи. В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 740 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до юли. Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината, базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г., както и увеличението от м. юли 2021 г. В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична обстановка, включително разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв. и други. Принос за нарастване на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат плащанията по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други. В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, който се дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и други.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ