Силен интерес към програмата „Старт на кариерата”

Силен интерес към програмата „Старт на кариерата”

3 093 младежи са подали документи за кандидатстване за обявените 1 492 работни места в публичната администрацията по националната програма „Старт на кариерата”*, съобщиха от Агенция по заетостта.

Приемането на документи в бюрата по труда в цялата страна на младежи с висше образование без трудов стаж по специалността, които желаят да започнат работа в централни ведомства, областни или общински администрации, приключи на 30 септември 2014 г.

В срок до 17 октомври 2014 г. Агенцията по заетостта ще публикува на официалната си интернет страница, както и на информационните табла в бюрата по труда, списък на младежите, които ще се явят на интервю при работодателите по програмата. Подалите документи за участие следва да се информират за графика на интервютата до 28 октомври 2014 г.

Работодателите ще проведат интервюта с кандидатствалите младежи в периода от 29 октомври 2014 г. до 11 ноември 2014 г. Работодателят класира кандидатите за всяко работно място.

В срок до 01 декември 2014 г. окончателният списък на одобрените младежи ще бъде публикуван на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта и на информационните табла в бюрата по труда.

*Програмата „Старт на кариерата” се изпълнява за 13-та поредна година. Общо 10 323 младежи са участвали в „Старт на кариерата” от 2002 до 2013 г., като около 50% от тях са останали на работа в публичната администрация или са си намерили работа при друг работодател вследствие на придобития професионален опит, обобщават от ведомството

На висшистите до 29-годишна възраст ще бъде дадена възможността да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност в рамките на 9 месеца. Програмата им осигурява месечно възнаграждение в размер на 400 лева, както и изплащане на социални и здравни осигуровки, допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда, годишен платен отпуск и отпуск поради заболяване за сметка на работодателя.

Възможност да започнат трудовия си стаж в централни ведомства ще получат 547 младежи. Работни места по програмата са обявени в Министерски съвет; Народното събрание; Министерствата на външните работи, на околната среда и водите, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на финансите, на труда и социалната политика, на отбраната, на регионалното развитие и благоустройството, на образованието и науката, на културата, на здравеопазването, на земеделието и храните, на инвестиционното проектиране, на младежта и спорта; Омбудсмана на Република България; Патентното ведомство; Националната агенция по приходите; Националния осигурителен институт; Агенцията по заетостта; Държавната агенция за закрила на детето; Агенция „Митници”; Агенцията за социално подпомагане; Агенция по вписванията и др. Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически специалности, компютърни специалности, администрация и управление, социални дейности, инженери, архитекти, строители, филолози, еколози и др.

В общинските администрации работните места са 799, а в областните управи – 111. Най-много от тях са за икономисти, юристи, архитекти, строителни инженери, специалисти в областта на компютърните системи и технологии, администрация и управление и др.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ