Успешното дете

Manager News

Най-голямото изпитание в сферата на образованието е, че децата се обучават днес, а се реализират в живота след години. На всеки 12 месеца възникват 200 нови професии, които не са съществували досега.

За да подготвим децата за реалния живот, ние от Британско училище в София (BSS) сме разработили холистична концепция за развитие на ученика, наречена „Успешното дете“. Тя акцентира върху многостранното изграждане на личността като интелект, емоционална и етична нагласа, физическо развитие. Така възпитаваме успешни млади хора с умения за успех, а не ги тренираме само да наизустяват информация. Този образователно-възпитателен модел е насочен към цялостното развитие на детето и превръщането му в мислещ човек, който задава въпроси както в класната стая, така и извън нея.

Много гласове подкрепят тезата, че човек трябва да развива хуманното у себе си. Единствено така ще се справим с изкуствения интелект, който е по-добър от нас в намиране и възпроизвеждане на информация. Затова трябва да се изучават предмети, които подпомагат личностното и професионалното развитие. Учениците ни развиват умения, които прилагат в нови ситуации. Децата се научават да познават емоциите си и преживяват учебната програма.

Oбучението в BSS е с фокус върху практическия опит и е синхронизирано с динамичната действителност на XXI в. Комбинацията между природните науки и технологиите заедно с математиката е печелившата формула. Това е причината да се говори толкова много за STEM. В часовете по природни науки учениците откриват света чрез експерименти. Информационните технологии и достиженията на техниката са част от училищния живот, като по този начин децата се научават да използват дигитални устройства за учебни цели. Важен предмет в училището е математиката, защото съвременните науки използват все повече математически модели.

Запазваме творческия порив у децата и го развиваме през годините. Ако младите хора растат в безопасна и стимулираща среда, те се чувстват спокойни и сигурни да усъвършенстват уменията, които да им помогнат в живота. Съхраняват своята уникалност, дават свобода на фантазията си и разгръщат целия си потенциал. В умението да мислят креативно е заложена основата на успеха за децата, особено на фона на стандартизираното съвременно образование, което има за цел да създава хора по калъп.

Функционалната грамотност на повече от един език (писане, четене и справяне с житейски ситуации) е важна за успешното включване на човека във всички сфери на професионалния и личния живот. В BSS английският език се изучава като роден в симбиоза с българския и третия чужд език, учениците се подготвят за успешно общуване.

Ако търсите училище, което развива у децата умения за мислене и самостоятелност, подхранва креативността им и ги подкрепя да изградят добра самооценка за себе, то това е Британско училище в София.[[{"fid":"391652","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":false,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":800,"width":1200,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Британското училище в София е вече 12 години първото и единственото учебно заведение в България, което следва британския образователен модел. В BSS се обучават ученици от 2 до 18 години от 46 националности и обхваща целия курс на обучение от детска градина до гимназия. Зрелостниците завършват с IB DIPLOMA.

Текстът е публикуван в бр. 3/2022 на сп. "Мениджър"

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ