Ново поколение

Нова образователна парадигма в British International School Classic Пловдив

Нова образователна парадигма в British International School Classic Пловдив

Училището отглежда бъдещето и това е неоспорима негова привилегия и отговорност

 Рени Илиева, основател на BISClassic

Изненадващо за мнозина, но всъщност съвсем логично, в Града под тепетата вече 23 години е факт едно училище, което не спира да търси най-адекватната формула на магията познание. Един свят, в който ден с ден не си приличат, а часът и минутата се догонват в радостен шепот на букви, романи, числа, формули, дати, открития в необикновена надпревара с времето.

Различен е най-точната дума.

Цялата образователна общност по света експериментира различни идеи за развитие на образованието, дефинира уменията на 21 век, прогнозира професиите на бъдещето. Смело и напълно отговорно към резултата British International School Classic също не остава в рутината на законодателната норма, а гъвкаво и деликатно наблюдава, анализира и извайва всеки елемент от системата си. Функцията да прогнозира задължава училището да отглежда личности, които искат и могат да открият и участват в новите области на дейност, реализиращи човешкото творчество. Тези области изискват умения, непознати при изпълнение на сегашните рутинни физически или интелектуални задачи.

[[{"fid":"354119","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":4912,"width":6144,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Отчитайки световните изследвания и положителните образователни тенденции училище “Класик” непрекъснато създава, прилaга и доказва с постижения нови параметри на промяна на образователната система. Изработва "пътна карта"за нейното прилагане с внимание към всеки детайл на общия механизъм, като първо измества фокуса във философията си от натрупване на знания към формиране на умения и качества на личността. Това логично е свързано с прехода от обичайния свят на SPOD (устойчив, предвидим, прост, определен) към света VUCA (нестабилен, несигурен, сложен, нееднозначен). В него най-ценните активи са критичното мислене, комуникативните умения,  творческата изобретателност, уменията за взаимодействие и способността за изграждане на междуличностни отношения. Оттук следва и промяна на методиката - от методика на преподаване, тя става методика на взаимодействие. Определени са нови роли на учителите, децата, учебната дейност и средата.

Всички тези ефекти от промяната естествено водят до  процес на обновяване на учебните програми. В амбицията, провокацията и мотивирания самостоятелен избор, характерни предимства на програмата International Baccalaureate® (IB), училище “Класик” припозна постигането на основните си цели и това се оказа определящо вече втора година да се използват адекватни образователни техники, които  да формират основните умения на новия век като междукултурни компетенции,  формиране на собствено мнение и вземане на решения,  умения за преговори,  комплексно решение на многостепенни проблеми и критично мислене.

Съвсем скоро учебните часове ще могат да бъдат заменени с избор на работа, която всеки от учениците изпълнява със собствени сили и с удобно темпо. Образователни материали с различна степен на трудност, индивидуалния подход, провокираното любопитство у децата, с ясен контролен механизъм е това, което очаква училището на бъдещето.

[[{"fid":"354120","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":1536,"width":2736,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

British International School Classic

Британско международно училище "Класик"

Пловдив, 4000

ул."Лейди Странгфорд"7

https://www.classicschool.org/

office@classicschool.org

tel. 0886 902 295, 0888 310 251