Всички ученици в София и още 5 общини минават на онлайн обучение от утре

Всички ученици в София и още 5 общини минават на онлайн обучение от утре

Всички ученици в София и още 5 общини минават на онлайн обучение от утре

Всички ученици в общините с повече от 750 болни от коронавирус на 100 000 население да преминат към онлайн обучение от четвъртък, 21 октомври. Това разпореди със заповед, издадена около 17.00 ч. днес просветният министър Николай Денков. Заповедта важи засега за София-град и общини от областите Видин, Монтана, Габрово, Кюстендил и Перник, разясниха от образователното министерство.

Министерството на образованието и науката (МОН) предложи на Министерството на здравеопазването (МЗ) да удължи с два дни присъственото обучение за предучилищните групи и класовете от I до IV в столицата и в споменатите общини с висока заболяемост. Аргументът беше, че родителите на малките ученици имат нужда от време, за да организират грижата за децата си в къщи по време на занятията от дистанция. До 16 часа днес в МОН не беше получено съгласие от МЗ. Поради тази причина министър Николай Денков издаде заповед за онлайн обучение от утре за всички ученици в София град и засегнатите общини, уточниха още от образователното ведомство.

Предложение за отлагане с няколко дни на дистанционното обучение за децата от 1 до 4 клас направи по-рано днес и Столичният оперативен щаб също с аргумента да се даде време на родителите да се организират с грижата за децата, които не могат да стоят сами вкъщи. Заедно с това бяха изнесени данни, че заболеваемостта в София по последни данни е над 812 на 100 хил. души.

УНСС също преустановява присъствените учебни занятия от утре до излизането на нова заповед на здравния министър. Мярката влиза в сила за учебни занятия за всички форми и степени на обучение, както в сградата в София, така и в Центъра за дистанционно обучение – София, и Центъра за дистанционно обучение в Хасково. Това съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведние. 

Учебните занятия за всички форми и степени на обучение ще продължат онлайн чрез MS Teams, включително занятията по „Физическо възпитание и спорт“.

Преустановава се и присъственото провеждане на всички конгресноконферентни и масови мероприятия. Присъствено провеждане може да се
извърши по изключение само с разрешение на ректора и при спазване на всички противоепидемични мерки от т.31 от заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. 

Административното обслужване в УНСС се извършва по възможност онлайн, но при необходимост от присъствено обслужване, то се извършва при спазване на т. 23 от цитираната по-горе заповед на министъра на здравеопазването и носене на защитна маска на лицето. 

Заседанията на академичния, факултетните и катедрените съвети да се организират и провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие по електронен път при спазване на изискванията за кворум и лично гласуване. Изключения се допускат само с разрешение на ректора. 

Процедурите по заемане на академични длъжности, придобиване на научна степен „доктор на науките“ и придобиване на ОНС „доктор“, приемане за обучение в ОНС „доктор“, държавните изпити и защитите на дипломни работи се провеждат от разстояние, неприсъствено. 

Ограничава се достъпа до сградата, като влизането ще се осъществява само през главния вход и входа до филиала на Банка „ДСК“ АД. При констатирани прояви на грипоподобни симптоми, установени след влизането на лицето в УНСС, то се изолира в обособена за целта зала до предприемането на съответните мерки. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ