Парите на Столична община ще се пазят на сметка в БНБ

Парите на Столична община ще се пазят на сметка в БНБ

Парите на Столична община ще се пазят на сметка в БНБ

Столичният общински съвет днес прие единодушно предложението на зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов за поетапно включване на Столична община в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Това означава, че бюджетните средства на СО ще се обслужват от БНБ, като системата позволява да се прави справка за движението на парите във всеки момент, предава "24 часа". 

София е първата община в страната, която е поканена от Министерство на финансите за пилотно включване в СЕБРА. Финансовата автономия на Столичната община при управлението и разходването на средствата по нейния бюджет се запазва. 

Едно от предимствата от включването в СЕБРА е одобряване на касовото управление и контрол на общината върху средствата и плащанията. Освен това ще се даде възможност за наблюдение в реално време на левовите плащания на всички единици на общината, които са включени в СЕБРА.
Основният паричен ресурс на Столична община се концентрира по сметка/сметки, обслужвани от БНБ, което гарантира пълна сигурност на тези средства. 

Тъй като броят на подведомствените разпоредители с бюджет на СО е значителен (60 второстепенни и 441 третостепенни), процесът на включването им в СЕБРА ще се извърши поетапно. Първо ще се включат общинските сметки на централно ниво, а на следващ етап - тези на районните администрации. 

За да се осигури банковото обслужване при плащане на местните данъци и такси от столичани, както и за обезпечаване на дирекция "Общински приходи", разплащателни сметки на Столична община ще бъдат поддържани и в търговски банки. Наличността по тези разплащателни сметки ще бъде сведена до минималната необходима за текущата дейност. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ