FAO алармира: 50 държави са изправени пред дефицит на храни

FAO алармира: 50 държави са изправени пред дефицит на храни

Петдесет държави, които набавят 30% от зърното си от Русия и Украйна, са застрашени от продоволствена несигурност*. Прекъсванията във веригите за доставки и логистиката на зърнени и маслодайни култури от Украйна и Русия, заедно с ограниченията за износ, наложени на Русия, ще застрашат глобалната продоволствена сигурност. Това се казва в разпространеното днес изявление на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO).

Русия и Украйна заемат важно място в световното производство и доставка на храни. Русия е най-големият доставчик на пшеница на международните пазари, докато Украйна е петият по големина износител. Общият дял на двете страни в световните доставки на ечемик е 19%, пшеница – 14%, царевица – 4%, като сумарно двете страни осигуряват повече от една трета от световния износ на зърно. Тези страни са световни лидери в доставките на рапично масло, като държат 52% от пазара на слънчогледово масло.

Много от страните в Северна Африка, Азия и Близкия Изток, които разчитат на доставките от двете воюващи страни, са класифицирани като най-слабо развити, с ниски доходи на населението и с хранителен дефицит. Други в Европа и Централна Азия задоволяват над 50% от собствените си нужди от минерални торове от руски доставки, ограниченията за които може да продължат и през следващата година.

На фона на голямото търсене, нарастващите разходи за суровини и транспорт, смущенията в пристанищата, покачващите се цени на храните от средата на 2020 г. достигнаха най-висока стойност за всички времена през февруари 2022 г. През 2021 г. пшеницата и ечемика се повишиха с 31%, а на рапичното и слънчогледовото олио - с над 60 на сто. Високото търсене и нестабилността на цените на природния газ оказаха натиск върху цената на минералните торове, по-специално цените на основния азотен тор – карбамид, са се утроили за 12 месеца.

Конфликтът, за който не е ясно колко интензивен и продължителен ще бъде, прекъсва селскостопанското производство на двамата най-големи износители на основни хранителни стоки и ще изостри продоволствената несигурност в света.

Доставката на зърно е блокирана, тъй като достъпът до украинските черноморски пристанища е блокиран, а и липсва работеща железопътна инфраструктура. Затворени за корабоплаване са и турските проливи, които са основен търговски път за огромни количества пшеница и царевица.

Руските пристанища на Черно море са отворени и в краткосрочен план не се очакват смущения в производството на селскостопанска продукция, но наложените санкции ще ограничат производителността и растежа, което в крайна сметка ще доведе до по-високи цени на селскостопанските продукти.

За 35% от глобалното население пшеницата е основна храна. Най-големите вносители на пшеница в света - Египет, Турция, Бангладеш и Иран, получават до 60% от зърното си от Русия и Украйна и никой от тях не покрива напълно собствените си нужди от внос. Ливан, Тунис, Йемен, Либия и Пакистан също зависят от доставките на пшеница от тези две страни.

Съмнително е дали останалите износители ще могат да компенсират недостига от Русия и Украйна. Запасите от пшеница в Канада се свиват, а износът от САЩ и Аржентина вероятно ще бъде ограничен в стремежа на правителствата да осигурят собствените си пазари.

FAO препоръчва търсене на нови доставчици и диверсифицирането на източниците на храна и призова политиците да избягват необмислените политически решения. Намаляването на вносните тарифи или налагането на ограничения за износ може да помогне за преодоляване на проблемите с продоволствената сигурност на дадена страна в краткосрочен план, но също така може да повиши цените на световните пазари.

* продоволствена сигурност (food security) по дефиницията на FAO е „ситуация, която съществува, когато всички хора по всяко време имат физически, социален и икономически достъп до достатъчно количество, безопасна и питателна храна, която задоволява хранителните им предпочитания и нужди за активен и здравословен живот". И обратно "продоволствена несигурност" (food insecurity) е налице, когато хората нямат достъп до храна по дефинирания начин.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ