Бизнес събития през декември

Бизнес събития през декември

Бизнес събития през декември

1 декември - Business Discovery World Tour/х-л „Шератон”, София/ - Събитието се организира от Балкан Сървисис съвместно с QlikTech – доставчик на QlikView– световният лидер сред аналитичните платформи, който въведе асоциативното мислене като радикално нов подход в еволюцията на бизнес анализа.  Гостите и участниците на събитието ще се запознаят с: Актуалните тенденции в BI (Business Intelligence); Как BI можe да подпомогнe решаването на важни бизнес задачи и предизвикателства;  Опитът на Балкан Сървисис в многобройните реализирани имплементации на QlikViewв различни области на бизнеса; Презентация на редица реализирани проекти за внедряване на платформата представени през фокуса, както на консултантите, така и на клиентите и др.

1 декември - Среща с медиите на LLP Dynamics България: „Предизвикателствата пред бизнеса през 2012 година”/ Офиса на LLP Dynamics България, София/ - По време на срещата ще бъде представен анализ на LLP Dynamics България за проблемите и трудностите пред българските компании в условията на криза.
На събитието LLP Dynamics България ще обяви и стартира своята Програма за подкрепа на бизнеса, предлагайки изключителна възможност за използване на Microsoft Dynamics NAV, което ще повиши ефективността на управление на компаниите.

1-2 декември - Обучение: "HR-ът като бизнес партньор–промяна на парадигмата"/ Офисът на AIMS Human Capital, София/ - Участниците в обучението ще имат възможност да се запознаят с: модела за HR бизнес партньорство и неговото развитие; конкретни примери от световната и от българската практика, които доказват стратегическите ползи за компаниите от този модел; анализ на необходимите компетентности за ролята на HR като бизнес партньор и изграждане на личен план за развитие с цел изпълнение на основните роли на бизнес партньор. Събитието е насочено към мениджъри „Човешки ресурси”(ЧР), опитни специалисти ЧР, изпълнителни директори и управители на компании.

1- 2 декември - Обучение: "Системи за оценка на персонала - добри практики, процеси и политики"/ Учебна зала на “Рейвън Консултинг Груп”, София/ - Ще бъде разгледана същността на системата за оценяване на персонала. Основна цел и задачи. Роли в системата за оценяване на персонала. Комуникация за постигане на целите. Критерии за измерване на изпълнението – обективни, субективни. Добри световни практики и тенденции; Системи за оценяване на представянето. Видове системи. Сравнителен анализ на различните системи; Основни стъпки в процеса по създаване на ефективна система за оценка. Принципи в оценката на представянето. Фактори за успешно реализиране на системата.

1 – 2 декември - Семинар: "Интернет маркетинг с нулев бюджет 2"/ Интер Експо Център, София/ - Възможно ли е с нулев бюджет да станете по-популярни в интернет и от най-големите корпорации, които харчат огромни бюджети за маркетинг? Вярвате или не, фактът е налице - едни от най-известните рекламни кампании в интернет са постигнати с малки бюджети, а някои от тях са реализирани в домашни условия. Семинарът е насочен към всяка фирма, която желае чрез различните инструменти на интернет маркетинга да подобри фирмения си имидж, да увеличи продажбите си и да установи по-лични и близки контакти със своите клиенти, служители и партньори. Семинарът е насочен най-вече към малки и средни предприятия и към маркетинг отделите на големите фирми.

1 – 3 декември - Обучение: "Разработване на проекти за финансиране от Европейския съюз"/ Интерпред, София/ - В продължение на три дни ще бъдат засегнати някои от най-важните стъпки и процедури за кандидатстване за европроекти. Ето и някои от темите:  Логика на финансовата помощ на ЕС за България. Структурни фондове и Кохезионен фонд; Определение за проект, видове проекти, цикъл на проекта. Фаза „Програмиране” – Оперативни програми; Логика на проекта. Основни елементи и логически връзки между елементите. Тест – елементи на проекта; Целева група и бенефициенти; Формулиране на елементите на проекта; Индикатори – същност, изисквания, видове, работа с индикатори; Допускания; Подход на логическата рамка. Упражнение – формулиране на елементите на проекта и изготвяне на матрица на логическата рамка; Бюджет на проекта – същност, изготвяне, разрези, допустими разходи за финансиране от ЕС. Упражнение – изготвяне на бюджет;  Важни аспекти при разработването на проекти за финансиране от ЕС: концепция, методология, мониторинг, устойчивост, мултипликационен ефект, иновативност, добавена стойност; Формални изисквания при изготвяне и представяне на проекти за безвъзмездно финансиране от ЕС. Разглеждане и обсъждане на конкретен пример – извадка на изискванията и др.

1-4 декември - HI-FI EXPO 2011/Гранд Хотел София/ - Посетителите ще имат възможност да чуят, видят и дори да тестват най-новите, най-модерните и най-уникалните аудио-видео компоненти от известни производители от цял свят. Всички продукти ще бъдат конфигурирани и изложени в отделни стаи. Оценете техните качества и възможности и изберете продукта, който ви е нужен в средата, в която е предназначен да бъде.  Уникална шоу-презентация на хай-фи стерео и многоканални системи, тонколони, CD-плеъри, DAC, усилватели, предусилватели и преработватели, проектори и екрани, плазмени и LCD екрани, аудио и видео сървъри, грамофони, акустичен дизайн, домашно кино, професионална аудио-видео техника и много други са сред впечатляващите експонати на изложението.

2 декември - Обучение: "Как да планираме, за да постигнем цел в бизнеса и в личния живот?"/ Учебна зала на ЦПО "ТреинСофт", София/ - Отново в България вече с поредица от тематични двучасови тренинги с Кира Мюлер за усъвършенстване на лични и бизнес умения за постигане на реални резултати! Достъпно за всеки знание и умение, което се поднася атрактивно и ангажиращо! Преживява се индивидуално и решенията за действие са собствени, освободени от натрапчивост и педантизъм.  

5 декември - Бизнес семинар: „Управление на бизнес процеси – софтуерни средства и добри практики"/ Hotel Best Western Sofia/ - Microinvest организира напълно безплатен бизнес семинар за ползите и предимствата от модерните системи за управление на бизнеса – ERP и CRM. Основни акценти в семинара са: ERP системите – същност, ключови предимства, практически ползи; ERP Mago.Net – водеща европейска система, адаптирана и интегрирана за българския пазар; Методологията и възможностите за внедряване на интегрирани системи за управление за малките и средни фирми;  ERP системи за управление на бизнеса в сферата на търговията на едро и дребно, дистрибуционни и логистични центрове, производствени предприятия; Бизнес процесите, които следим и можем да оптимизираме с помощта на ERP софтуер и др.

6 – 7 декември - Обучение: "Възнаграждение и допълнителни придобивки"/ Висше училище по застраховане и финанси, София/ - Обучението изяснява съвременния поглед за ролята на политиката на възнаграждение и стимулиране в цялостното управление на бизнеса и в управлението на персонала и възнаграждението като фактор за постигане на поставените цели на ниво компания, отдел и длъжност. Програмата на обучението е предназначена за мениджъри и специалисти „Възнаграждение и стимулиране на персонала“, мениджъри и специалисти от други корпоративни отдели, участващи активно в процеса на възнаграждение и стимулиране на персонала, всеки, който има отношение към процеса на възнаграждение и стимулиране на персонала.

7 декември -  Семинар-обучение: "Данъчно-осигурителна методология"/сградата на Българската стопанска камара (БСК), София/ - БСК организира специализирано обучение по някои широко дискутирани въпроси от данъчно-осигурителната методология, включително и практически казуси. Обучението ще включва теми като: Данъчна практика, свързана с отказ на ползван данъчен кредит в случаите на доставки между свързани лица, когато данъчната основа е различна от пазарната цена; Прилагане на чл. 50, т. 2 от ЗДДС;  Промени в данъчното третиране на доставките във връзка с влизане в сила на Регламент 282.

8 – 9 декември - Първи Национален Семинар: „Енергийна ефективност и енергиен мениджмънт”/ „Сити Бест Уестърн”, София/ - Семинарът има за цел да представи както актуалните международни, европейски и национални нормативи, свързани с намаляване на енергийното потребление и изменението в климата, така и подходящите корпоративни стратегии в областта на Енергийната ефективност и Енергийния мениджмънт. Акцент ще бъде поставен върху проблемите на бизнеса във връзка с планирането и управлението по отношение на енергийния и ресурсен индустриален мениджмънт. Ще бъдат разгледани фирмените политики за повишаването на енергийната ефективност като потенциална бизнес възможност, както и финансовите инструменти за реализиране на проекти и програми в областта.

10 декември - Тренинг: "Живот без стрес?"/ читалище "Възраждане", София/ - Може ли да се научим да се владеем ? Безусловно, Да! Изследванията показват, че хората, които умеят да се владеят, са по-успешни в работата и в живота.

Източник: EventBox

Очаквайте през месеца втората част на „Бизнес събития през декември” за периода 11-20 декември.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ