България увеличава уставния си капитал в Международната инвестиционна банка

България увеличава уставния си капитал в Международната инвестиционна банка

Правителството одобри участието на България в увеличаването на внесената част на уставния капитал на Международната инвестиционна банка (МИБ) с 12 364 893,90 евро.

Увеличението на капитала е условие за поддържане и засилване на инвестиционния капацитет на банката в страните-членки и се очаква да бъде възприето положително от рейтинговите агенции, както и да способства за привличането от МИБ на значителен по обем финансов ресурс при по-добри условия, който да бъде инвестиран в икономиките на страните-членки. Участвайки в увеличението България ще засили позициите си в МИБ, а средствата ще бъдат разчетени при разработването на проектобюджета за 2014 г., съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Уставният капитал на Банката е 400 млн. евро, като внесената част е 143,5 млн. евро. Към този момент участието на България в уставния капитал на МБИС е от 6,8% или 27,2 млн. евро, като внесената част е 9,74 млн. евро. Вземайки предвид излизането на Куба и Унгария като страни-членки, проектът на протокол за изменение на Споразумението за организацията и дейността на МБИС регулира отношенията на банката с другите страните-членки и преизчислява уставния им капитал. При запазване на размера на обявения уставен капитал, дяловете на страните-членки ще се увеличат. Делът на България ще нарасне на 7,561% или 30 244 000 евро.

България е член на МИБ от създаването й през 1970 г. Дейността банката се осъществява съгласно Споразумението за учредяване и нейния Устав. Страните-членки на банката са България, Виетнам, Куба, Монголия, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. МИБ е в процес на трансформация в модерна международна банка за развитие, като една от целите е да се изгради ефективен механизъм за подкрепа на малките и средни предприятия в страните-членки. Банката обръща особено внимание на проекти в сектори, които са приоритетни за развитието на икономиките на страните-членки и генерират растеж.

В кредитната си дейност финансовата институция се придържа основно към принципа на работа чрез държавни банки за развитие и банки, имащи за цел насърчаването на експорта. В България МИБ работи активно с Българската банка за развитие в съответствие с новата концепция и е предоставила 20 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия, като се планира и разширяване на сътрудничеството. Кредитната линия, договорена при много благоприятни условия, е съществена част от най-изгодната за кредитополучателите програма на ББР „Партньори“ и се явява катализатор за активизиране на бизнеса.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ