Държавата взе пореден заем

Държавата взе пореден заем

Министерството на финансите преотвори за четвърти път емисията тригодишни левови държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 30. януари 2016 година. На провелия се аукцион беше постигната доходност от 1,08%, която е най-ниската за тази емисия.

Постъпилите поръчки от първичните дилъри на ДЦК за предложеното количество от 40 млн. лв. бяха за 137,35 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие 3,43. Участниците проявиха особено силен интерес към частта, предложена за продажба с несъстезателни поръчки.

С цел удовлетворяване интереса на по-широка група от инвеститори Министерство на финансите взе решение да одобри целия търсен обем в несъстезателната част, в резултат на което общият размер на одобреното количество ДЦК от емисията достигна 71,4 млн. лв.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха гаранционни и договорни фондове - 60,2%, следвани от банките - 28% и от пенсионните фондове - 11,8%. След този аукцион общият обем на емисията в обращение е 226,4 млн. лева.

Спредът спрямо германските бенчмаркови облигации в този матуритетен сегмент е 0,98%, което е втората най-ниската стойност на този показател от пускането на емисията в обращение през януари 2013 година.

Постигната доходност на аукциона е по-ниска от тази по облигациите със сходен матуритет на редица държави като Словения (3,40%), Унгария (2,79%), Румъния (2,22%), Турция (2,11%), Литва (1,40%), Испания (1,38%) и Италия (1,25%).

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ