Кратък исторически списък на страните с хиперинфлация: Югославия

Кратък исторически списък на страните с хиперинфлация: Югославия

Една от деветте най-лоши инфлации в света от 20 век насам се случва между април 1992 и януари 1994 г. в Югославия/ Република Сръбска. За нея ще ви разкажем в този, трети епизод от поредицата с кратки прегледи на деветте държави по света с най-екстремна ескалация на инфлацията в историята им.

От миналия век в глобален план са се случили 56 хиперинфлации. Повечето от тях са възникнали с една историческа предпоставка: война. Хиперинфлацията в Югославия беше предшествана от голямо историческо събитие - разпадането на СССР, след което последваха войните на Балканите. Тя е дълъг период, в чиито пик цените се удвояваха на всеки 34 часа, посочва Business Insider. Дневното ниво на инфлацията беше 65%.

Историята е следната: Крахът на Съветския съюз доведе до рязко намаляване на международната роля на Югославия, която по-рано бе ключов геополитически играч, свързващ Изтока със Запада. Управляващите страната комунисти попаднаха под същия натиск, на който бяха подложени преди тях съветските политически лидери. Това доведе до разпадането на Югославия на няколко държави и създаде дълги етнически конфликти и войни през следващите години, докато новосформираните нации на картата на Европа извоюват желана независимост.

В този сложен и тежък процес търговията между бившите региони на Югославия се срина. Индустриалното производство, също. На югославския износ беше наложено международно ембарго, което още повече скърши производството.

Авторите Петрович, Богетич и Вужозевич (1998) обясняват, че Федерална Република Югославия, както се назова страната в един момент от прехода й към нейния край, се отличавала с тежка бюрокрация, която съществувала от години. Това допринесло за увеличаването на федералния дефицит. В опит да реагират на трудното икономическо положение, властите и централната банка изгубили контрола върху създаването на пари. Това довело до хиперинфлацията в този, близък регион от света.

Предишни епизоди:

Част I: Унгария

Част II: Зимбабве

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ