Минимален спад на безработицата през април

Минимален спад на безработицата през април

Минимален спад на безработицата през април

Безработните през април са намалели с 3 053 спрямо март, а равнището на безработицата е било 11,4%, което е с 0,1 процентен пункт по-ниско. Това показват данни на Агенцията по заетостта.

В 16 области на страната се отчита спад на равнището на безработица спрямо март, в 4 области равнището на безработица се запазва непроменено, а в останалите 8 области на страната равнището на безработица нараства.

През четвъртия месец на годината в бюрата по труда са регистрирани 373 524 безработни лица.

На работа през април са постъпили 24 727 безработни, с 5 558 лица повече спрямо предходния месец. Нарастването основно се дължи, както на по-големия брой постъпили на работа на първичния пазар на труда, така и на отчетения през месеца значителен ръст на започналите работа по схемите на ОП „Развитие на човешките ресурси”, по програмите за заетост и по насърчителните мерки за заетост.

Преобладаващата част от тях са намерили работа чрез трудов посредник. С посредничеството на Агенцията по заетостта над 16 000 безработни са започнали работа по програми и мерки от националния план за действие по заетостта. Двойно нараства и броят на включените в заетост хора по схемите на оперативната програма – над 6 000 души.

По програми и схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси” за заетост през април са постъпили на работа 6 153 лица, което е двойно (с 3 068 лица) повече спрямо март. По насърчителните мерки са започнали работа 897 лица, със 737 повече от март.

На първичния трудов пазар са заявени 14 633 работни места за сезонна заетост, частният сектор е заявил 10 656 места.

 Най-много свободни работни места през април в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3 381), от търговията (2 002), от хотелиерството и ресторантьорството (1 997), от селското стопанство (1 441), от строителството (1 169), от транспорта (965) и др.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ