Моралът на бизнеса се цени високо от инвеститорите

Моралът на бизнеса се цени високо от инвеститорите

Моралът на бизнеса се цени високо от инвеститорите

Компаниите, ангажирани да следват основни принципи на грижа за човека и природата, получават по-висока оценка на финансовите пазари спрямо техни конкуренти, гонещи краткосрочната печалба. Ценностите на бизнеса са ключ към прогреса му и развитието на света към по-добро за служителите и семействата, разказва директорът на международната инициатива на ООН "Глобален договор" - Георг Кел

- Г-н Кел, 25 български компании подписват годишен меморандум за разбирателство с ООН. Това се случва в рамките на създадената от вас инициатива на ООН "Глобален договор". Какво представлява инициативата и какво ще се промени през 2015 г.?

- "Глобалният договор" е инициатива, която има за цел да ангажира бизнеса в страните да бъде по-социален и отговорен към околната среда. Това е добре за самия него и за обществото, в което се развива. То го засилва. Имаме мрежи от компании, които подписват меморандума на ООН, в 65 държави. Националните мрежи от компании общуват помежду си. Предлагаме добра система за регионален и глобален обмен на опит и практики. Веднъж годишно провеждаме голям форум за членовете на инициативата. Предстоящият е в Ню Йорк. На 25 юни "Глобалният договор" ще навърши 15 години. Българската мрежа от фирми, която участва в него, е много важна за нас, защото тя е една от най-старите. Стартирана е през 2002 г. През 2010 е учредена официално отново - когато в София пристига генералният секретар на ООН Бан Ки Мун. Различното в подписването на меморандума тази година е, че връчваме повече правомощия на българския ръководител на мрежата - Марина, която вече има възможност да използва всички наши инструменти, разработени глобално, за да помага на бизнеса в България да става по-социален и зелен.

- Какви са тези инструменти?

- За учене. Описания на процедури, с които компаниите могат да измерват какъв прогрес са направили в усилията си през годината да бъдат по-социални и екологични. Методология, разработена от ООН, как да се сътрудничи в колективни действия. Практични начини да се доказва как е направен напредък и са постигнати благородни цели от бизнеса. Така че те са инструменти за мениджмънт и бенчмаркинг. В глобалното семейство на договора разработихме над 200 документа с насоки за добри практики, валидни за почти всички индустрии. Тези инструменти са ценни, защото ги създадоха големи групи от експерти от различни страни.

- Какво постигна "Глобалният договор" в България от 2010 г. насам?

- Компаниите в мрежата успяха да си сътрудничат в общи инициативи. Една от тях беше "Горд да работя с родителите си", в която деца посещаваха работните места на майките и бащите си.

- Бил сте научен сътрудник по инженерство в Берлин, финансов анализатор в Африка и Азия. Ръководите дейностите на ООН, насочени към частния сектор. Кое ви мотивира да създадете платформата "Глобален договор"?

- Като финансов анализатор и работник на ООН на различни континенти имах възможност да пътувам много. Така забелязах, че ООН живее 25 години назад във времето, спрямо пазарите. В исторически план организацията и бизнесът са били враждебни помежду си. Бизнесът е гледал на ООН като на бюрократична структура, която няма идея как се управлява той. Самата ООН пък била разделена, защото по време на Студената война е трябвало да бъде неутрална. Липсваха й капацитет и умения да се свърже с частния сектор. Когато се присъединих към нея, ми направи впечатление, че имаме много за наваксване, за да достигнем реалността. Трябваше да я включим в 21 век. Целта ми бе да преодолея старите разделения и да изградя нови партньорства с фирмите, основани на принципи, заложени в ядрото на ООН. Все пак ООН няма регулаторна власт, само власт на идеите.

Бизнесът отдавна беше станал глобален, а правителствата се развиваха като все по-локални. Компаниите се сдобиха в последното десетилетие с огромно влияние върху различни сфери на човешкия живот. Но със силата идва и отговорността. А пазарите могат да се развиват хармонично само ако доставят ползи на населението. Ако компаниите действат по отговорен начин. Ако търсят краткосрочната печалба, много хора ще страдат. Работници ще бъдат третирани лошо. Общности няма да се сдобиват с ползи от инвестиции. И разбрах, че е много важно бизнесът да има отговорно поведение.

През 50-те години, когато светът се придвижил към друго лице на глобализацията с учредяването на Световната търговска организация и стъпването на Китай като важен играч на глобалната търговска сцена, заедно с еволюцията на технологиите, било ясно, че човечеството се движи към пренебрегване на социалните и екологични цели, за да се фокусира само върху паричната изгода и печалбите. Така се получава лоша ситуация - корупция, замърсяване на реки, морета, мъка за работниците. Моята идея беше, че за да може да работи добре глобалният пазар, той трябва да има универсални ценности. Тези ценности се показват чрез бизнес практики.

- Значи става дума за морал?

- Да, в ядрото е той. Да знаеш какво е добро и лошо и да използваш набор от универсални принципи, добре изпитани във времето. Те са базисни – да уважаваш правата на човека, да не използваш детски труд, да не дискриминираш според религия и произход. "Глобалният договор" е инициатива, която има 10 принципа, с които се ангажират фирмите, които се включват в нея. Принципите произлизат от международните норми на Декларацията за правата на човека от 1964 г., идеите на Международната организация на труда, международната декларация за опазване на околната среда. Всички ценности на инициативата произхождат от международното "меко" право. То е чудесно на хартия, но не се прилага ефективно от правителствата. Идеята на "Договора" е да помоли бизнеса да бъде част от решението. В собствената си сфера на дейност, в която реализира силата си, бизнесът да прилага етичните принципи.

- Как се проследява дали се съблюдават тези принципи?

- Участието в "Глобалния договор" е доброволно. Никой не може да бъде принуден да се включи. Но щом мениджърът на компанията я присъедини, се очаква тя да изработва всяка година доклад за прогреса си, който да ни изпраща. Наричаме го Communication of progress (CoP). За много напредналите компании има сложен начин за измерване, за току-що включилите се е по-прост. Добрата новина е, че корпоративната устойчивост, възпитавана от "Глобалния договор", е считана за все по-важна от инвеститорите. Те обръщат много внимание как компаниите прилагат "Глобалния договор". Защото компаниите, които могат да демонстрират, че внедряват принципите на инициативата в стратегията и операциите си на средно ниво, са в по-добра позиция при посрещането на рискове и възстановяването на щети – върху бранда или глоби от регулаторите. Освен това са в по-добра позиция да бъдат иновативни и креативни.

Половината от 500-те най-големи фирми в света от Европа, Америка, Азия, участват в нашата инициатива. Гордеем се с този напредък. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ