Намаляват пътуванията на българи в чужбина

Намаляват пътуванията на българи в чужбина

Намаляват пътуванията на българи в чужбина

Пътуванията на български граждани в чужбина през първия месец на 2012 г. са намалели с 2,4% в сравнение с последния месец на 2011 г. до 252,89 хил.. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение на пътуванията на български граждани е регистрирано към: Великобритания - с 15%, Испания - с 13,1%, Австрия – с 10,5%, Италия - с 9,4%, Германия - с 8,1%, Румъния - с 8,1%, и други. Същевременно в по-голяма степен намаляват пътуванията към Франция - с 21,1%, и Република Македония - с 10,8%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел – 45,7%, следвани от пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 27,6%, и тези за почивка и екскурзия – 26,7%. Увеличение има при пътуванията със служебна цел - с 11%, докато намаление е регистрирано при пътуванията с цел почивка и екскурзия, както и при тези с други цели – съответно с 10,1 и 9,6%.

През януари 2012 г. служебните пътувания формират 74,7% от пътуванията към Германия, 64,8% - към Гърция, 62,2% - към Италия, и 52,2% - към Испания. Преобладаващият дял от пътуванията към Турция са с цел почивка и екскурзия (51,1%), докато към Великобритания и Република Македония, свързани с други цели на посещение са съответно 24,7 и 25,4% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През януари 2012 г. посещенията на чужденци в България са 337,1 хил., което е с 14,1% по- малко отколкото през декември 2011 г. Увеличение е регистрирано при посещенията с цел почивка и екскурзия и със служебна цел - съответно с 12,2 и 3,8%, докато посещенията с други цели намаляват с 16%.

Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, през януари 2012 г. намаляват с 27,5% в сравнение с предходния месец. Въпреки това е отчетен ръст при посещенията на граждани от Великобритания - с 67,4%, Италия - с 22,1%, Гърция - с 13,4%, и Германия - с 9,4%.

По-съществено намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Румъния - със 76,4%.

Нарастват посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” - с 3,9%, като най-голямо е увеличението на посещенията от граждани на Република Македония - с 25,1%, и Русия - с 18%.

През януари 2012 г. най-голям е относителният дял на посещенията с цел почивка и екскурзия - 490%, следвани от тези с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 32%, и посещенията със служебна цел - 19%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 63,5% от посещенията на граждани от Русия и 59,8% - от Великобритания. Служебните пътувания са 60,7% от всички посещения на граждани от Австрия. С други цели са 84,8% от посещенията на граждани от Турция.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ