НСИ ревизира нагоре БВП за третото тримесечие

НСИ ревизира нагоре БВП за третото тримесечие

НСИ ревизира нагоре БВП за третото тримесечие

Националният статистически институт (НСИ) ревизира нагоре БВП за третото тримесечие на 2011 г. Според експресните данни, обявени в средата на ноември, икономиката на България е останала без промяна на тримесечна база и е нараснала с 1,3% на годишна база.

Сезонно изгладените данни на БВП, обявени от НСИ днес, показват растеж от 0,3% през третото тримесечие на 2011 г. спрямо предходното тримесечие.

През третото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година ръстът на БВП е 1,6%.

За периода юли-септември БВП възлиза на 21,016 млрд. лв. На човек от населението се падат 2 832,8 лв. от стойностния обем на показателя. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10,754 млрд. евро, като на човек от населението се падат 1 448,4 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2011 г. възлиза на 17,939 млрд. лв. по текущи цени.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1 процентен пункт през третото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година и достига 30,7%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, е 58,7%, което е с 1,9 процентни пункта по-малко спрямо съответния период на предходната година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0,9 процентни пункта и достига до 10,6% през третото тримесечие на 2011 г.

За индивидуално потребление на населението през третото тримесечие се изразходва 60,9% от произведения БВП. Инвестициите (брутообразуване в основен капитал) формират 17,8% от произведения БВП.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително в размер на 2,329 млрд. лв. и заема дял от 11,1% в структурата на БВП.

Според предварителните данни за третото тримесечие на 2011 г. крайното потребление бележи ръст от 0,3% на тримесечна база.

Бруто капиталообразуването в основен капитал отбелязва спад от 13,5%.

През третото тримесечие на 2011 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 1,7%, а вносът отбелязва нарастване с 1,1% спрямо предходното тримесечие.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ