Пак няма повече пари за здраве и образование в бюджет 2011

Пак няма повече пари за здраве и образование в бюджет 2011

Разходите за здравеопазване и образование догодина ще останат на нивата от тази година. Това предвижда проектобюджетът за следващата година, който беше приет от правителството днес. Основните параметри в него са дефицит в края на следващата година 2,5% и икономически растеж 3,6%.

Пенсии и заплати остават замразени през 2011, предвижда още проектобюджетът.

Въпреки несъгласието от страна на работодателите, правителството гласува и записаното в документа удължаване на антикризисната мярка за плащане на първите три дни от болничните от предприятията. Поемането на 70% от трудовото възнаграждение през първите три дни от работодателя остава в сила до края на 2011 г., а не както беше първоначалната уговорка до края на 2010 г.

Заедно с рамката на проектобюджета, кабинетът одобри днес и предложения за данъчни промени от страна на финансовото министерство.

Сред тях е поправката в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), която предвижда въвеждането на единна намалена данъчна ставка от 9% за облагане на туристическите нощувки.

Според промяната обаче, ставката ще започне да се прилага от 1 април 2011 година, а не както бе заявено преди дни – от есента на 2011 г.

 Промяна в Закона за акцизите и данъчните складове предвижда повишаване на акцизите за горивата, както и на ставката за облагане на тютюна за пушене.

 На дневен ред е и поправка в Закона за корпоративно подоходно облагане, според която чуждестранните фирми с регистрация в офшорни зони подлежат на 10% данъчно облагане за доходи от услуги с източник България. Това ще предотврати заобикалянето на плащането на данъци и ще премахне предпоставките за злоупотреба, смята вносителят, т.е. финансовото министерство.

 В предложението за ремонт на данъчни закони е залегнала и промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Тя предвижда намаляване от 10% на 5% на данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от ЕС.

Следващата седмица проектобюджетът и данъчните промени влизат за обсъждане в парламента.

 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ