Спад на промишленото производство и строителството през ноември 2011 г.

Спад на промишленото производство и строителството през ноември 2011 г.

Спад на промишленото производство и строителството през ноември 2011 г.

През ноември 2011 г. индексът на промишленото производство намалява с 0,4% в сравнение с предходния месец. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база промишленото производство се свива с 0,6%.

През ноември 2011 г. спрямо предходния месец производството в добивната промишленост намалява с 13,6%, a в преработващата промишленост - с 1,5%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение от 1,9%.

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 10,5%, докато намаление е отбелязано в добивната промишленост - със 7,5%, и в преработващата промишленост - с 1,5%.

Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти (7,8%) и в производството на енергийни продукти (5%), докато в производството на продукти за междинно потребление е отчетено намаление (2,6%).

В строителството също се наблюдава спад през ноември миналата година. Според предварителните данни на НСИ строителната продукция намалява с 0,4% на месечна и с 10,3% на годишна база.

През ноември 2011 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището на предходния месец, като при продукцията от сградно строителство се наблюдава намаление от 0,7%, а гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0,3%

На годишна база намалението на строителната продукция през ноември 2011 г. се определя предимно от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е 16,3%, изчислен от календарно изгладени данни, докато в сградното строителство намалението е 5,2%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ