С 16 млн. евро нараснал държавният дълг през май

С 16 млн. евро нараснал държавният дълг през май

С 16 млн. евро нараснал държавният дълг през май

Държавния дълг на България се е увеличил с 16 млн. евро през май спрямо предходния месец, съобщи Министерството на финансите.

Към края на май държавния дълг възлиза на 4,940 млрд. евро, от който вътрешният е 1,501 млрд. евро, а външният възлиза на 3,439 млрд. евро.

Нарастването на дълга се дължи главно на увеличението на външния държавен дълг в резултат на разликата във валутните курсове, твърдят от Министерство на финансите.

В края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (по прогнозни данни за БВП за 2010 г.) възлиза на 14,2%, като запазва нивото си от предходния месец. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 9,9%, а на вътрешния държавен дълг е 4,3% от БВП.

В края на май валутната структура на дълга достига следните стойности: 52.5% - в евро, 20.2% - в щатски долари, 24.2% - в левове, 3.2% - в други валути.

Държавногарантираният дълг през същия отчетен период достига 660 млн. евро. В номинално изражение той бележи ръст приблизително с 37,5 млн. евро спрямо равнището, регистрирано в края на предходния месец.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ