С 5% се увеличили разходите за иновации

С 5% се увеличили разходите за иновации

С 5% се увеличили разходите за иновации

През 2013 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 521,2 млн. лв., което е с 5% повече в сравнение с предходната година. През 2013 г. интензивността на НИРД в България нараства спрямо предходната година - от 0.64% през 2012 г. на 0.67% през 2013 г., но все още е значително под средната стойност на този показател за ЕС-27 (2,08% през 2012 година). Националната цел на България е достигане на 1,5% интензивност на НИРД през 2020 година, посочват от Националния статистически институт (НСИ).

Нарастването в абсолютна стойност на общите разходи за НИРД през 2013 г. спрямо предходната година се дължи в най-голяма степен на сектор „Предприятия”, където разходите за НИРД се увеличават със 17,9 млн. лв., или с 6%. Сектор „Предприятия” продължава да бъде и най-големият от четирите основни институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 61% от общите разходи за НИРД. Следват секторите „Държавно управление” и „Висше образование” с дялове съответно 29,7 и 8,7%.

Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. Чуждестранните източници на средства продължават да са с най-голям дял във финансирането на НИРД в България - през 2013 г. той възлиза на 48,3% от общите разходи за НИРД, като нараства с 2 пункта спрямо 2012 година. Това се дължи основно на големия обем клинични изпитвания на лекарства, които се осъществяват в България, но се финансират от чуждестранни компании.

Следващите по значимост източници на средства за НИРД през 2013 г. са сектор „Държавно управление” с дял 31,7%, който отбелязва увеличение с 0,2 пункта спрямо 2012 г., и сектор „Предприятия”, при който се отчита намаление от 1,4 пункта, достигайки 19,4% относителен дял от общите разходи за НИРД.

В структурата на текущите разходите за НИРД по видове изследвания през 2013 г., както и през предходната година, най-голям относителен дял имат приложните научни изследвания - 74% (356,3 млн. лв.), следвани от експерименталните разработки и фундаменталните изследвания - съответно с 13,7% (66,2 млн. лв.) и 12,3% (59,4 млн. лв.).

През 2013 г. персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност, възлиза на 17 544 души (в еквивалент на пълна заетост), което е с 4,7% повече в сравнение с предходната година. Делът на жените от общия персонал, зает с НИРД, е 52,5%, като разликата в равнището на заетост между двата пола е 5 пункта в полза на жените.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Доц. Кунчев: За последния месец има 7 пъти нарастване на заболеваемостта от COVID-19
bTV се разделя с Антон Хекимян
Канада обяви помощ за Украйна за около 480 млн. долара
Бойко Борисов: Шансовете на Антон Хекимян са огромни, може да победи на първи тур
Джейми Даймън: Светът може да не е подготвен за най-лошия сценарий с лихвите на Фед
Денков: Пълното ни интегриране в европейските и евроатлантически структури е основна цел за кабинета
Спад на борсите в Европа на фона на повишената доходност на облигациите*
Финансовото министерство предлага връщане на ДДС от 20% за ресторантьорите
Всеки четвърти българин пропуска годишните профилактични прегледи
Обявен за убит руски адмирал участва в заседание на висши военни
Времето: Есента настъпва, ще бъде слънчево и топло
ЕС отново налага глоба от 400 млн. долара на Intel за злоупотреба с пазарна сила
ЕС ще отпусне 135 милиона долара на Тунис като част от пакта за миграцията
Майкъл Блумбърг очерта план за наследяване на медийната си империя
Дванадесет страни ще имат допълнителни места в следващия Европейски парламент
Цените на зърнените стоки по световните борси се понижават