Три предимства на България като инвестиционна дестинация

Три предимства на България като инвестиционна дестинация

България продължава да бъде предпочитана от германските компании страна за бизнес заради атрактивната данъчна тежест, ниската цена на работната ръка и членството й в Европейския съюз (ЕС). Това са трите й водещи предимства като инвестиционна дестинация. По политическа и социална стабилност, правна сигурност и борба с корупцията и престъпността обаче тя е сред последните в Централна и Източна Европа.

Това сочат изводите от анкета на Германо-Българската индустриално-търговка камара (ГБИТК).

Камарата представлява германския бизнес у нас. От 2005 г. насам всяка година тя се допитва до членуващите в нея български фирми и организации, за да обобщи отношението им към икономическата обстановка в страната. Германските камари провеждат аналогични проучвания и в останалите страни от Централна и Източна Европа. През 2014 г. ГБИТК за първи път представя резултатите си в сравнение с обобщените резултати на всички 16 германски външнотърговски камари в Централна и Източна Европа, провели анкетата.

Проучването е направено през февруари 2014 г. В България са участвали 99 фирми членки на ГБИТК. 77% от тях са малки и средни предприятия с до 250 служители, а 23 % спадат към категорията голямо предприятие. Участници в регионалните анкети в Централна и Източна Европа са общо 1435 фирми. 

43% от анкетираните фирми членки на ГБИТК оценяват настоящата икономическа обстановка в България като лоша, 47 % – като задоволителна, едва 10 % – като добра. Подобрение в икономическото състояние на собственото предприятие в настоящата година в сравнение с предходната очакват 41%, докато 6% се опасяват от по-лоши резултати.

Прогнозите на предприятията в България са по-скоро оптимистични отколкото песимистични: 49% са на мнение, че износът им през настоящата година ще се увеличи (от понижение се опасяват само 5%). 31% от анкетираните смятат, че инвестиционните разходи през 2014 г. ще нараснат, а 45% не очакват промяна. 14% от анкетираните смятат, че през 2014 г. ще се разделят с част от персонала си, докато 41 % прогнозират откриването на нови работни места.

Най-наболелите политически и икономически проблеми в България според анкетираните продължават да бъдат неефективното публично управление, слабата правна система, непрозрачността на обществените поръчки, липсващите реформи в сферата на образованието, корупцията и престъпността. Сравнявайки конкретно тези резултати с отговорите от миналогодишната анкета, не се наблюдава голяма промяна. 

Членовете на ГБИТК са положително настроени към принадлежността на България към ЕС (на трето място след Литва и Естония). Малко под средното за Централна и Източна Европа ниво се оценява и достъпът в България до субсидии (обществени и от ЕС). Положителната картина обаче се помрачава от негативното мнение на предприемачите в България към публичната администрация (13-та позиция) и прозрачността на обществените поръчки (15-то място). В проучването България се нарежда на последните места сред 16-те страни от Централна и Източна Европа по политическа и социална стабилност (на 15-то място, преди Босна и Херцеговина), правна сигурност (на последно място, след Албания) и борба с корупцията и престъпността (на 14-то място преди Словения и Босна и Херцеговина). На 12-то място сме по развитие на инфраструктурата.

Фирмите членки на ГБИТК са предимно инвеститори в България и предприятия, които подържат търговски взаимоотношения с Германия. Въпреки разнообразния им състав, камарата по традиция им задава въпроса „Бихте ли инвестирали отново в България?“. 82% тази година отговарят положително.

В последната година търговският обмен на страната ни с Германия е станал рекордно голям. Германия остава стратегически инвеститор в България. Смятана е за най-важния чуждестранен пазар за българска продукция. През миналата година износът на България към Германия е бил на стойност 2,683 млрд. евро – повече от износа към която и да е друга страна, към която България изнася стоки и услуги. Германският внос в България през 2013 г.се равнява на 2,642 млрд. евро.

По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският обмен между България и Германия за 2013 г. достигна нов рекорд: 5,3 млрд. евро (ръст от 11,3 % спрямо предходната година). За първи път българският износ за Германия надвишава вноса от Германия за България.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ