Тръгва програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия

Тръгва програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия

В понеделник, 1 август, в зала “Европа” на хотел “Дедеман Принцес”- София, ще бъдат връчени 44 договора на бенефициенти по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС

Общата стойност на проектите е около 12 милиона евро, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектите са насочени към изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща инфраструктура - болници, здравни центрове, училища, туристически информационни центрове, пътища, еко-пътеки, спортни площадки, места за отдих и други, повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на местни проблеми и създаване на условия за устойчиво развитие, ефективно използване на регионалните ресурси и проекти от типа "хора за хора".

Проектите ще се реализират съвместно с български и сръбски партньори на територията на програничния район. За България това са областите Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил и София-град.  За Сърбия - Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

В събитието ще участват представители на Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" към МРРБ, която е Управляващ орган по програмата и на Националния партниращ орган - Службата за европейска интеграция на Република Сърбия.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ