Устойчиви на криза, стабилни в развитието през годините

Устойчиви на криза, стабилни в развитието през годините

Една от открояващите се тенденции е интензивният ръст на животозастраховането, споделя Константин Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и изпълнителен директор и член на УС на ЗАД „Армеец“.

- Тази година Асоциацията на българските застрахователи отбелязва две юбилейни годишнини. Какъв път измина браншът и с кои свои постижения сте горди?

- Преди 140 години в Русе е продадена първата застрахователна полица, с което е поставено началото на българското застраховане. През годините то е преминало през динамиката на историческите събития, през политически и социални катаклизми, но днес България има финансово стабилен и модерен застрахователен сектор, трети по значимост институционален инвеститор в държавата. Втората годишнина, която честваме, е 30 години от създаването на нашата Асоциация на българските застрахователи (АБЗ). За тези 30 години АБЗ се утвърди като обединяващия център при формиране на политиките в застрахователния сектор. Затова със събитията в юбилейния ни календар целим да покажем приноса на застраховането за икономиката и обществото. Водещото събитие, с което ще отбележим тези две годишнини, е международната юбилейна конференция през октомври, на която ще присъстват представители на най-високо ниво от българските и европейските застрахователни институции и нашия застрахователен сектор.

- Как се развива секторът днес? В какво състояние е? Устойчив ли е на кризи?

- Пазарът расте стабилно – с почти 13% за 2021 г. – въпреки всички предизвикателства. Това показва адаптивността и устойчивостта на нашия застрахователен пазар, което е фундаментално важно във времена на наслагване на кризи. Пандемичните години бяха тежки за всички, отразиха се и на нас, но ние успяхме бързо да трансформираме бизнес процесите си, така че да отговорим на променените нагласи и очаквания на клиентите си. Все още предстои да оценим как войната в Украйна ще се отрази на пазара. В първите месеци вървим много добре, но кризата, породена от войната, и съпътстващите я санкции тепърва се развива. Няма как високата инфлация, нарастването на цените и намаляването на покупателната способност на домакинствата да не се отрази върху възможностите им да потребяват застрахователни продукти.

- Промени ли се профилът на застраховането през последните години?

- Една от открояващите се тенденции през 2021 г. е интензивният ръст от 38% на животозастраховането. Най-голям принос за това имат инвестиционните животозастраховки, които растат с близо 130%. Имаме рядка ситуация на изпреварващ общото застраховане ръст, като причините са многопосочни. От една страна, пандемията ни накара да се замислим за осигуряване на рисковете, свързани със здравето и живота ни, а усещането за несигурност провокира търсене на застрахователна защита. От друга, нулевите лихви по банковите депозити стимулираха търсенето на алтернативни и по-изгодни възможности за управление на спестяванията, каквито са застраховките „Живот“ с инвестиционен елемент. Разбира се, твърде е силно да говорим за промяна на профила: българското застраховане остава предимно общо застраховане, и то автомобилно – такъв ни е пазарът и това търсят основно хората.

- Какви законодателни промени очаквате в сектора, който е един от най-силно регулираните?

- Законодателните промени, които се налагат, са свързани с далеч по-бързото развитие на бизнес средата от нормативната ù рамка. В момента КФН стартира работата по проект за изменение на Кодекса за застраховането, в който процес ние като асоциация активно се включваме и даваме нашите предложения. Част от промените са свързани с въвеждане на новото европейско законодателство в сектора. Сред приоритетите ни е оптимизиране на административната тежест върху нашия застрахователен бизнес, промени в изискванията към отчетността на застрахователите, автоматизиране на някои от етапите на застрахователния процес.

Един нормативен проект, който отдавна е приоритетен за гилдията, но реализирането му се забави, е приемането на методика за оценка на неимуществените вреди. Работата по него сега е подновена.

- Два мандата сте председател на АБЗ, а преди това и зам.- председател. За това време какво се промени и можете ли да кажете, че в момента браншът е по-обединен?

- Компаниите, които членуват в АБЗ, са с различен профил, конкуренти сме на пазара, но асоциацията се превърна в това обединително звено, в което всяка компания участва във формирането на стратегическите приоритети и секторни политики. Това е особено важно, защото предизвикателствата далеч излизат от рамките на интересите на отделната компания. Те са от такъв характер, че трябва да говорим на един глас, ако искаме да вървим напред. По активната ангажираност на колегите с дейността на АБЗ съдя, че това разбиране е споделено. Мой личен приоритет е да поддържам високо ниво на диалогичност както сред колегите, така и между сектора и други заинтересовани страни, защото само така може да намираме оптимални решения.

Венцислав Савов. Интервюто е публикувано в бр. 06/22 на сп. "Мениджър"

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ