Връзката между дигитализация, иновации и устойчивост обсъдиха участниците в конференция на ГБИТК

Връзката между дигитализация, иновации и устойчивост обсъдиха участниците в конференция на ГБИТК

Връзката между дигитализация, иновации и устойчивост обсъдиха участниците в конференция на ГБИТК

Лидерите днес трябва да разработват стратегии за устойчивост и да ги интегрират в своите бизнес процеси, за да отговорят на предизвикателствата във времена на промени. Такава препоръка даде Тим Курт, президент на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), в откриваща реч на конференцията „Дигитализация, иновации и устойчивост“, организирана от камарата вчера.

Целта на събитието бе да предизвика обща дискусия по темите дигитализация, иновации и устойчивост, които променят начина на живот и работа през последните десетилетия, както и да покаже решенията на бизнеса за ускоряване и развитие на тези процеси.

Дигитализацията, иновациите и устойчивостта образуват взаимно подкрепяща се триада, отбеляза Н. Пр. Ирене Мария Планк, посланик на ФР Германия в България.

Според нея дигиталните технологии помагат за по-ефективното използване на ресурси като енергия и възобновяеми суровини чрез оптимизиране и автоматизиране на процесите. Иновациите и технологичният напредък са крайъгълният камък за успешен енергиен преход и неутралност по отношение на климатa, сподели още посланик Планк.

Д-р Мая Найденова, вицепрезидент на ГБИТК, и Димитър Димитров, председател на специализирана комисия  „Техника, технологии и иновации“ към ГБИТК, също поздравиха гостите в откриващата част на конференцията.

Модератор на събитието бе Денислав Борисов.

Мария Тодорова, директор на дирекция „Политики и анализи“ към Министерството на иновациите и растежа запозна аудиторията с „Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 - 2027г.“ и визията за постигането на двойния цифров и зелен преход.

Разяснения по темата за дигиталното и отворено банкиране направи Мариян Иванов, мениджър екип „Бизнес свързаност“, Digital Technology Center Commerzbank AG Sofia Branch.

Представени бяха нови ефективни и устойчиви решения на интелигентния дом от Bosch Home Comfort Group от Йордан Дочев, директор „Продажби“,Bosch Home Comfort България.

Инж. Александър Стоянов, ръководител на направление „Интелигентна инфраструктура“ Сименс България, представи платформата „Siemens Xcelerator“.

Интелигентното свързано работно място е динамичен и дигитално трансформиращ модел на работа, сподели Елена Дречева-Владимирова, управител на „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България“. Тя подчерта, че чрез все по-тясното свързване на хора, пространства и технологии можете да се достигне до различни форми на работа, които насърчават дигиталната трансформации.

За процесите на дигитализация в промишлеността и техния икономически и екологичен ефект говори Любомир Герасимов, управител на ХабитАдд.      

Дигитализацията в контекста на ESG и добри практики как да бъдат управлявани въздействията и подобрена отчетността, бяха темите, представени от Петър Сеизов, старши консултант, denkstatt България.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ