Апетитът към българските ДЦК продължава да е силен

Апетитът към българските ДЦК продължава да е силен

Апетитът към българските ДЦК продължава да е силен

Министерството на финансите (МФ) успешно преотвори петгодишната еврова емисия ДЦК от 2011 г. Поръчките на първичните дилъри достигнаха над 116 млн. евро, при предложени за продажба 35 млн. евро, което е показателно за силното търсене от страна на пазарните участници към суверенните книжа, предлагани на местния пазар.

Среднопретеглената годишна доходност за предложеното и одобрено количество ДЦК на този аукцион е 3,47%. Това е най-ниската реализирана доходност по тази емисия от нейното първоначално емитиране на 30 март 2011 г., като среднопретеглената доходност от преотварянето на емисията през цялата 2011 г. е 4,03%. Р

егистрираната на аукциона доходност е значително под текущата на евровите облигациите със сходен остатъчен матуритет на страни с устойчиви държавни финанси като Литва (4,26) и Словения (4,14%) и значително под нивото на бързорастяща икономика като Турция (4,65%). В условията на продължаваща несигурност на европейските дългови пазари доходността по българските държавни облигации продължава да намалява, коментират от МФ.

Коефициентът на покритие достигна 3,33 и това е най-високото му ниво за тази емисия от месец май 2011 г. до момента. Високо търсене се наблюдаваше както към количеството ДЦК, предложени за участие със състезателни поръчки, така и при несъстезателните поръчки. Анализът на инвеститорската база показва водеща позиция на банките, които придобиват 51% от одобреното количество, следвани от пенсионните фондове - 37%, застрахователните дружества - 7%.

Министерството на финансите оценява интереса на пазарните участници към деноминираната в евро емисия и взе решение да проведе аукцион за същата емисия на 27 февруари 2012 г. Решението е в унисон със заявеното намерение от страна на емитента за гъвкав подход при провеждане на емисионната политика.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ