Безработицата расте, заетостта пада през четвъртото тримесечие на 2011 г.

Безработицата расте, заетостта пада през четвъртото тримесечие на 2011 г.

Безработицата расте, заетостта пада през четвъртото тримесечие на 2011 г.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. безработните лица в страната са били 380,6 хил., а коефициентът на безработица – 11,4%. В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. коефициентът на безработица се увеличава с 0,2 процентни пункта, докато спрямо третото тримесечие на 2011 г. увеличението му е с 1,2 процентни пункта. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ)

През четвъртото тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2,955 млн., а относителният им дял от населението на същата възраст – 45,7%. В сравнение със същия период на 2010 г. броят им намалява с 68,5 хил., или с 2.3%, а относителният им дял - с 0,6 процентни пункта. В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е по-малък с 63,1 хил., а относителният им дял - с 0,9 процентни пункта.

Според предварителните резултати от проведеното изследване на НСИ„Наблюдение на работната сила” през четвъртото тримесечие на 2011 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3,292 млн., или 66,3% от населението в същата възрастова група. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. броят на икономически активните лица намалява с 67,1 хил., а коефициентът на икономическа активност е по-нисък с 0,3 процентни пункта.

През последните три месеца на 2011 г. броят на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години е 2,913 млн. Коефициентът на заетост на населението на същата възраст e 58,7% и намалява с 0,3 процентни пункта спрямо същия период на 2010 г.

В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 62,1 хил., а коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група спада с 1,2 процентни пункта.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. 1,672 млн. от населението на възраст 15 - 64 навършени години са икономически неактивни (извън работната сила), а коефициентът на икономическа неактивност е 33,7%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ