Драма около преместването на Класическата гимназия до Женския пазар

Драма около преместването на Класическата гимназия до Женския пазар

Драма около преместването на Класическата гимназия до Женския пазар

Вчера стана ясно, че НГДЕК "Константин Кирил Философ" ще се помещава временно в сградата на 13-о ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в София, обяви изпълняващата длъжността директор на училището Мариела Папазова. Заради проблемите учебната година за гимназистите още не е започнала. 

Папазова уточни, че причина за промяната и преместването на учебния процес от 40-о СОУ „Луи Пастьор” в 13-о ОУ е за удобство на учениците. Временното провеждане на занятията в 13-о ОУ ще бъде в една смяна, съобщи директорката Папазова, което било невъзможно в 40-о СОУ.

Родители изразиха възмущение от факта, че учениците са били помолени да почистят изоставената сграда на 13-о ОУ. Неясно е и бъдещето на гимназията, която се помещаваше в 12. СОУ "Цар Иван Асен II". 

Златина Петрова, майка на осмокласник от НГДЕК, изпрати по въпроса отворено писмо до OFF News, което публикуваме тук без съкращения.

На 01.08.2013 г. в училището, в което учи детето ми – Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, започна ремонт по проект, изпълняван от Министерство на културата. Срокът за приключване на строително монтажните дейности, съгласно сключения договор с изпълнителя, е 06.10.2013 г.

На 16.09.2013 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ по време на тържественото откриване на новата учебна година ръководството на НГДЕК публично призовава всички ученици и техните родители да помогнат да бъде разчистена сградата на 13 –то училище„Св.св. Кирил и Методий” с цел в нея да бъдат провеждани учебните занятия до приключване на ремонта.

До настоящия момент сградата на „Св.св Кирил и Методий” е необитаема. С Решение № 400/ 18.07.2013 година Столичния общински съвет предоставя безвъзмездно за управление на Министерство на културата за срок от десет години недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се на ул „Кирил и Методий“ № 63, АОС/пос/№ 313/19.11.1998 г. (сградата на бившето 13-то ОУ „Св.СВ.Кирил и Методий“, закрито с Решение № 625 по Протокол № 31/2012 година на СОС и Заповед № РД 14-11/ 13.02.2013 година на МОМН.

На 17.09.2013 г., преобладаваща част от учениците в НГДЕК, както и техните преподаватели, отиват с сградата на 13-то ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, за да чистят, каквито са инструкциите на и.д. директора на училището. В последствие учениците от 8-ми и 9-ти клас са освободени от тези мероприятия.

Видно от официалния сайт на Министерство на културата / https://mc.government.bg/newsn.php?n=3831&i=1/ НГДЕК временно ще се помещава в сградата на 13 ОУ, както стана ясно днес от директора на училището Мариела Папазова. В писмо до министъра на културата г-жа Папазова информира, че на откриването на учебната година се е обърнала с молба към родители и ученици от по-горните класове да се включат на доброволни начала в почистването на 13 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, за да започнат учебните занятия в най-кратък срок.

Решението е временно, до приключване на ремонтните дейности в старата сграда на НГДЕК на ул. „Баба” №16 в кв. „Модерно предградие”.

Аз намирам всичко това за СКАНДАЛНО!!!

Първо: сградата на 13 ОУ, където се предвижда да се провеждат „нормални“ учебни занятия след едноседмично почистване от страна на ученици, учители и помощен персонал, не е обитавана повече от година. Същата, освен че в двора си приютява лица със съмнителен произход и препитания, клошари и наркомани, се намира в окаяно състояние – счупена дограма на прозорците, покрив, които има не само нужда от ремонт, но и от цялостна подмяна. Санитарните помещения са разбити и негодни за ползване, пълни са с фекалии, бълхи, въшки, плъхове и всякакви нечистотии. Конструкцията е с пукнатини. В този вид, тази сграда, с тези условия е опасна за здравето и живота на децата ни. В състоянието, в което се намира сградата, без извършен цялостен ремонт, не бива да се допуска в нея да се провеждат учебни занятия, като не бива да се пропуска и фактът, че става дума за сграда с обществено предназначение, която не само трябва да отговаря на всички технически норми и правила, а и видно от състоянието й тя няма и разрешение за ползване и не отговаря на изискванията за пожарна безопасност.

Второ: идеята ученици да чистят подобен род боклуци, макар и да блазни с необоснован трудов ентусиазъм, е повече от екстравагантна. Тенденцията в областта на образованието от няколко години е, че една баничка е вредна за здравето на ученика, но за директор Папазова ровенето във фекалии на птици и плъхове е – по нейни собствени думи в репортаж по новините от 17.09.2013 на BTV / https://btvnews.bg/article/bulgaria/obshtestvo/zakasnyal-remont-na-klasicheskata-gimnaziya-v-stolitsata.html/ – повече от нормално.

Трето: допълнително напрежение в и без това крайно извънредната ситуация създава и упоритата мълва, която отново гравитира около ръководството на НГДЕК, че това съвсем няма да е временно положение и че НГДЕК ще остане в сградата на 13-то ОУ дори и след приключване на ремонтните дейности в титулярната й сграда на ул. „Баба” 16. Това повдига два много важни въпроса:

1/ оправдан ли е от обществена гледна точка разходът на 2 000 000 лева за ремонт на сграда, която няма да се ползва от НГДЕК, а вместо това НГДЕК ще ползва сграда в окаяно състояние, която тепърва ще трябва основно да се ремонтира за сума, най-вероятно надхвърляща тези 2 милиона?;

2/ ако при временно положение на нещата средата около 13-то ОУ е неблагополучие, което може да се преглътне, то при едно трайно оставане на това място тя се превръща в тревожно обстоятелство с крайно вредни последици за децата ни: цялата атмосфера около 13-то ОУ е известна с лошата си репутация като място с всевъзможни криминогенни фактори: проституция, наркомания, обиталище на лица със съмнителни препитания, произход и поведение. Обстоятелството, че там ще се извършват благоустройствени дейности (в цялостния район на „Женския пазар”) не ни утешава, тъй като те предполагат едно бъдеще неопределено време с неясен край и резултат. Смятам за абсолютно неприемливо и дори скандално възпитаниците на което и да е българско училище да учат в непосредствена близост до толкова непедагогични и дори вредни условия!!! Те всички вкупом биха оказвали трайно неблагоприятно въздействие вече не само върху живота и здравето на децата ни, но и върху тяхното възпитание и морал, доколкото едва ли са най-добрият пример за подражание за младите хора! Освен ако целта не е да бъдат своевременно интегрирани с населяващите тази част на София джебчии, крадци, сутеньори, проститутки и др. подобни „елитни” елементи на обществото ни.

Четвърто: всичко това говори само за едно – лошо управление от страна и на ръководството на НГДЕК и на Министерството на културата, което предполага към него да бъдат зададени съответните въпроси.

Обръщам се към Вас с цел да придадете като медия необходимия обществен отзвук на това скандално безхаберие и безобразие, като се надявам, че този отзвук ще окаже натиск върху отговорните институции и те ще се намесят адекватно в тази ситуация: Министерство на културата, ДНСК, РИО-София, МОМН, Агенция за закрила на детето, Регионална здравна инспекция и Агенцията за пожарна безопасност.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ