България

Политика

|

Общество

|

Драма около преместването на Класическата гимназия до Женския пазар

Драма около преместването на Класическата гимназия до Женския пазар

Вчера стана ясно, че НГДЕК "Константин Кирил Философ" ще се помещава временно в сградата на 13-о ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в София, обяви изпълняващата длъжността директор на училището Мариела Папазова. Заради проблемите учебната година за гимназистите още не е започнала. 

Папазова уточни, че причина за промяната и преместването на учебния процес от 40-о СОУ „Луи Пастьор” в 13-о ОУ е за удобство на учениците. Временното провеждане на занятията в 13-о ОУ ще бъде в една смяна, съобщи директорката Папазова, което било невъзможно в 40-о СОУ.

Родители изразиха възмущение от факта, че учениците са били помолени да почистят изоставената сграда на 13-о ОУ. Неясно е и бъдещето на гимназията, която се помещаваше в 12. СОУ "Цар Иван Асен II". 

Златина Петрова, майка на осмокласник от НГДЕК, изпрати по въпроса отворено писмо до OFF News, което публикуваме тук без съкращения.

На 01.08.2013 г. в училището, в което учи детето ми – Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, започна ремонт по проект, изпълняван от Министерство на културата. Срокът за приключване на строително монтажните дейности, съгласно сключения договор с изпълнителя, е 06.10.2013 г.

На 16.09.2013 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ по време на тържественото откриване на новата учебна година ръководството на НГДЕК публично призовава всички ученици и техните родители да помогнат да бъде разчистена сградата на 13 –то училище„Св.св. Кирил и Методий” с цел в нея да бъдат провеждани учебните занятия до приключване на ремонта.

До настоящия момент сградата на „Св.св Кирил и Методий” е необитаема. С Решение № 400/ 18.07.2013 година Столичния общински съвет предоставя безвъзмездно за управление на Министерство на културата за срок от десет години недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се на ул „Кирил и Методий“ № 63, АОС/пос/№ 313/19.11.1998 г. (сградата на бившето 13-то ОУ „Св.СВ.Кирил и Методий“, закрито с Решение № 625 по Протокол № 31/2012 година на СОС и Заповед № РД 14-11/ 13.02.2013 година на МОМН.

На 17.09.2013 г., преобладаваща част от учениците в НГДЕК, както и техните преподаватели, отиват с сградата на 13-то ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, за да чистят, каквито са инструкциите на и.д. директора на училището. В последствие учениците от 8-ми и 9-ти клас са освободени от тези мероприятия.

Видно от официалния сайт на Министерство на културата / https://mc.government.bg/newsn.php?n=3831&i=1/ НГДЕК временно ще се помещава в сградата на 13 ОУ, както стана ясно днес от директора на училището Мариела Папазова. В писмо до министъра на културата г-жа Папазова информира, че на откриването на учебната година се е обърнала с молба към родители и ученици от по-горните класове да се включат на доброволни начала в почистването на 13 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, за да започнат учебните занятия в най-кратък срок.

Решението е временно, до приключване на ремонтните дейности в старата сграда на НГДЕК на ул. „Баба” №16 в кв. „Модерно предградие”.

Аз намирам всичко това за СКАНДАЛНО!!!

Първо: сградата на 13 ОУ, където се предвижда да се провеждат „нормални“ учебни занятия след едноседмично почистване от страна на ученици, учители и помощен персонал, не е обитавана повече от година. Същата, освен че в двора си приютява лица със съмнителен произход и препитания, клошари и наркомани, се намира в окаяно състояние – счупена дограма на прозорците, покрив, които има не само нужда от ремонт, но и от цялостна подмяна. Санитарните помещения са разбити и негодни за ползване, пълни са с фекалии, бълхи, въшки, плъхове и всякакви нечистотии. Конструкцията е с пукнатини. В този вид, тази сграда, с тези условия е опасна за здравето и живота на децата ни. В състоянието, в което се намира сградата, без извършен цялостен ремонт, не бива да се допуска в нея да се провеждат учебни занятия, като не бива да се пропуска и фактът, че става дума за сграда с обществено предназначение, която не само трябва да отговаря на всички технически норми и правила, а и видно от състоянието й тя няма и разрешение за ползване и не отговаря на изискванията за пожарна безопасност.

Второ: идеята ученици да чистят подобен род боклуци, макар и да блазни с необоснован трудов ентусиазъм, е повече от екстравагантна. Тенденцията в областта на образованието от няколко години е, че една баничка е вредна за здравето на ученика, но за директор Папазова ровенето във фекалии на птици и плъхове е – по нейни собствени думи в репортаж по новините от 17.09.2013 на BTV / https://btvnews.bg/article/bulgaria/obshtestvo/zakasnyal-remont-na-klasicheskata-gimnaziya-v-stolitsata.html/ – повече от нормално.

Трето: допълнително напрежение в и без това крайно извънредната ситуация създава и упоритата мълва, която отново гравитира около ръководството на НГДЕК, че това съвсем няма да е временно положение и че НГДЕК ще остане в сградата на 13-то ОУ дори и след приключване на ремонтните дейности в титулярната й сграда на ул. „Баба” 16. Това повдига два много важни въпроса:

1/ оправдан ли е от обществена гледна точка разходът на 2 000 000 лева за ремонт на сграда, която няма да се ползва от НГДЕК, а вместо това НГДЕК ще ползва сграда в окаяно състояние, която тепърва ще трябва основно да се ремонтира за сума, най-вероятно надхвърляща тези 2 милиона?;

2/ ако при временно положение на нещата средата около 13-то ОУ е неблагополучие, което може да се преглътне, то при едно трайно оставане на това място тя се превръща в тревожно обстоятелство с крайно вредни последици за децата ни: цялата атмосфера около 13-то ОУ е известна с лошата си репутация като място с всевъзможни криминогенни фактори: проституция, наркомания, обиталище на лица със съмнителни препитания, произход и поведение. Обстоятелството, че там ще се извършват благоустройствени дейности (в цялостния район на „Женския пазар”) не ни утешава, тъй като те предполагат едно бъдеще неопределено време с неясен край и резултат. Смятам за абсолютно неприемливо и дори скандално възпитаниците на което и да е българско училище да учат в непосредствена близост до толкова непедагогични и дори вредни условия!!! Те всички вкупом биха оказвали трайно неблагоприятно въздействие вече не само върху живота и здравето на децата ни, но и върху тяхното възпитание и морал, доколкото едва ли са най-добрият пример за подражание за младите хора! Освен ако целта не е да бъдат своевременно интегрирани с населяващите тази част на София джебчии, крадци, сутеньори, проститутки и др. подобни „елитни” елементи на обществото ни.

Четвърто: всичко това говори само за едно – лошо управление от страна и на ръководството на НГДЕК и на Министерството на културата, което предполага към него да бъдат зададени съответните въпроси.

Обръщам се към Вас с цел да придадете като медия необходимия обществен отзвук на това скандално безхаберие и безобразие, като се надявам, че този отзвук ще окаже натиск върху отговорните институции и те ще се намесят адекватно в тази ситуация: Министерство на културата, ДНСК, РИО-София, МОМН, Агенция за закрила на детето, Регионална здравна инспекция и Агенцията за пожарна безопасност.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ