Какво ще се падне на матурата? Жребият ще реши утре, призори

 Какво ще се падне на матурата? Жребият ще реши утре, призори

Какво ще се падне на матурата? Жребият ще реши утре, призори

В 5.10 часа утре сутрин, в зала 5 на просветното министерство ще бъде генериран компютърно и изтеглен изпитният вариант за зрелостния изпит по български език и литература за абитуриентите.

Той започва в 8.00 часа, а авторът и произведението (без темата) ще бъдат обявени по Българското национално радио в 9.00 часа, уточняват от просветното министерство.

Две в едно са изпитите утре. Освен матурата по БЕЛ, седмокласниците също се явяват на един от двата решаваши изпита за прием в елитни гимназии – този по български език и литература.

Техният изпитен вариант ще бъде изтеглен от 3 възможни в 8.45 часа. Както и досега изпитът за седмокласниците се състои от два модула – първи, задължителен, който е и националното външно оценяване (продължителност 60 минути) и втори, допълнителен с решаваща тежест за прием в избрана от детето гимназия, който представлявапреразказ на непознат текст с дидактическа задача (с времетраене 90 минути).

Изпитът за седмокласниците започва в 10.00 часа.

Второто предизвикателство за тях – изпитът по математика, ще бъде на 20 май.

След 15.00 часа на сайта на министерството ще бъдат публикувани изпитните варианти и ключ с верните отговори и за двата изпита, уточняват от министерството.

Дотогава и по-точно, до 5.10 утре сутринта, всяко твърдение, че се знае какво ще се падне, е несъстоятелна провокация, предупреди във Фейсбук зам.-министърът на образованието Диян Стаматов .  

От сутринта, той периодично пуска в мрежата цитати от произведения, които „може да се паднат” утре на матурата за зрелостниците. От личния си профил в социалната мрежа той сподели откъси от "Железният светилник" на Димитър Талев и от "Тютюн" на Димитър Димов, от "Бай Ганьо у Иречек" от Алеко Константинов и от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков, както и стихове от "Прозорецът" на Атанас Далчев, "Потомка" на Елисавета Багряна, "До моето първо либе" на Христо Ботев, "Опълченците на Шипка" на Иван Вазов, "Ралица" на Пенчо Славейков и "Цветарка" на Христо Смирненски. Публикуваните от него откъси съответстват на списъка, разпространен още преди месец от просветното министерство с авторите, които могат да се паднат на изпита.

Накрая Стаматов публикува и специално пояснително съобщение за активността си във Фейсбук днес, което гласи:

„КЪМ ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ!!!

От сутринта качих различни откъси от произведения, от различни автори, които биха могли да се паднат утре на държавния зрелостния изпит.

Целта ми е да покажа колко са несъстоятелни всички провокации в мрежата на хора, които твърдят, че знаят кой ще се падне.

НЕ ЗНАЯТ!!!

Може да се падне всеки автор, за което отдавна предупредихме!!!

ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ!!!

Експертите от Министерството на образованието и науката припомнят и важните детайли по протичането на самите изпити (вижте ги на следващата страница)

1. Преди започване на изпита учениците трябва:

• да се явят в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща училището за явяване на съответния изпит;

• да заемат определените им места не по-късно от 9:45 часа; (за изпитите за седмокласници)

• да предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;

• да носят и да ползват за изпита: син цвят химикалка, а по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;

• под контрола на квесторите да отделят идентификационната бланка от листа за отговори, да я попълнят и да я поставят в малкото пликче, без да го залепват.

2. По време на изпита учениците:

• пишат с химикалка със син цвят, чертаят с черен молив, използват лист с формули по математика, който се предоставя заедно с изпитния материал;

• не ползват коректори, калкулатори, справочници;

• не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

• не може да напускат изпитната зала:

- по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;

- след изтичане на времето за работа върху модула Национално външно оценяване (НВО), ако ще работят по допълнителния модул;

• получават изпитните материали и листове за чернова, като започват работа след обявяване на началния час от квестора;

• имат право да нанасят означения, да правят изчисления по задачите в тестовете;

• прочитат внимателно първата страница на тестовете, която е инструкция за работа с теста;

• внимават при попълването на отговорите в листа за отговори – на правилното място и с правилното означение (Х);

• може да се откажат от вече означен верен отговор, като запълнят съответната буква и зачертаят със знака Х друг отговор;

• след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, поставят листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатват, след което го поставят в големия хартиен плик, без да го запечатват;

• изслушват един път текста за преразказ по български език и литература;

• получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите; тези 15 минути се включват в общото време – 90 минути, за работа по втория модул;

• по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки.

3. След приключване на изпита учениците:

• на мястото си попълват идентификационната бланка и след проверка от квестора поставят бланката в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик заедно със свитъка за допълнителния модул (ако е работено по него), с черновата, с листа с формули по математика и с вече запечатания среден плик с листа за отговори от модула НВО;

 • залепват големия плик, предават го на квестора заедно с теста, с неизползвания свитък за допълнителния модул и с неизползваните листове за чернова (ако има такива) и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала.

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ