Прекарали сме 57 млн. дни за получаване на администравитвни услуги

Прекарали сме 57 млн. дни за получаване на администравитвни услуги

Приложение 3 на Доклада за състоянието на администрация за 2014 г. е много интересно четиво, пише Econ.bg.

То показва, че през 2014 г. в администрацията се предоставят и администрират общо 2 321 вида административни услуги и регулаторни режима, твърдят експертите от И.П.И. Още интересни факти:

·         Общият брой услуги (независимо от вида) е над 218 млн.;

·         Най-много услуги са предоставени от НАП – 190,692,330 услуги или 87,2% от общия брой;

·         Сред останалите администрации с голям брой предоставени услуги са НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Агенцията по заетостта, Агенцията по вписванията, МВР, МВНР и общинските администрации.

Нека за момент се опитаме да си представим времето, което обществото като цяло е прекарало за получаване на услуги от администрацията (от гражданите и бизнеса) и за съобразяване с изискванията за регулиране на стопанската дейност (само от бизнеса).

Резултатът от много хипотетична и, трябва да отбележим, минималистична, сметка е почти 57 млн. дни общо за гражданите и бизнеса, необходими за получаване на услуги от администрацията и съобразяване с регулаторните изисквания.

Сметката показва, че:

·         Общото време, изразходвано от икономиката, е значително - и е необходимо спешно опростяване на административните услуги и режими. Дори и няма да се опитаме да сметнем в пари колко струва това време, защото условностите стават много, но е видно, че говорим за огромен ресурс;

·         Причината за огромния резултат идва най-вече от прекалено големия брой услуги, които се предоставят от администрацията (необходими са по закон) и над 1 251 незаконно издадени лиценза от общините (извън техните правомощия).

Какво трябва да се направи?

1.    Незабавна отмяна на незаконно администрираните режими от общините – знаят се общините, знаят се режимите, има законно основание – въпрос на действие;

2.    Незабавно премахване на някои регулаторни режими – броени са всички режими поне пет пъти в последните 10 години, оценявана е необходимостта от тях и някои са преценени като абсолютно ненужни;

3.    Ускоряване на електронното предоставяне на административни услуги – слава богу, че НАП е водеща в електронните услуги, защото тя предоставя над 80% от всички административни услуги на бизнеса и гражданите. Нейният работещ модел просто трябва да се приложи като принципи и от останалите структури – въпрос на желание, а не на знание.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ