Гледна точка

Икономическата сила на мигрантите от Украйна

Икономическата сила на мигрантите от Украйна

Икономическата сила на мигрантите от Украйна

България от години e на опашката по икономическо развитие след всички останали бивши социалистически държави. Страната ни е дори след Русия - до миналата година, все пак. Затова е абсолютно неразбираемо защо беше тази враждебност, проявена към украинските бежанци, които са толкова нужни на демографски разпадащата ни се държава.

За разлика от нас другите държави в ЕС използваха изцяло административния си капацитет и създадените възможности, за да устроят бягащите от войната украинци, като подсилят същевременно трудовия си пазар.

Икономическият растеж в дългосрочен план се свежда до два компонента: увеличаване на броя на работещите хора и тяхната производителност. Тенденциите на растеж спадат през последните десетилетия, отчасти благодарение на намаляването на раждаемостта в много държави. Освен това е по-трудно да се постигне по-голяма производителност, когато икономиката става по-развита.

Полша, петата по големина членка на Европейския съюз по население, е свидетел на модел на намаляващ брой жители през последните години, подобно на много други страни. Но всичко това се промени тази година, когато събитията дадоха изключителна възможност Полша да подсили своята икономика, чийто БВП е почти 650 милиарда евро. Страната приюти повече от 2 милиона бежанци, което наистина е удивително, имайки предвид населението на страната от 38 милиона.

Факт е обаче, че полското правителство в пълен синхрон с работодателските организации направиха всичко възможно най-много украинци да останат завинаги в страната. И затова полското общество не пести средства, за да накара украинците да се почувстват добре дошли.

Според Полския икономически институт през първите три месеца на войната самите полски граждани са похарчили 2 милиарда евро за помощи. Правителството е планирало 3,2 милиарда евро помощ за тази година, а повече от 1.2 милиона украинци са получили социално-осигурителни номера, които им дават достъп до здравеопазване, образование и социални помощи.

До края на юли 385 000 украински бежанци са намерили работа след пристигането си в Полша, според Министерството на труда и социалната политика. Изследователи и бизнес групи изчисляват, че от 20% до 50% от всички украински бежанци могат да останат след войната. Това са около 1 милион души.

Принципно Полша от години провежда целенасочена политика за привличане на мигранти. И много мигрирали в страната чужденци, главно от Украйна, вече участват активно в запазването на растежа на икономиката на Полша, която расте  с един от най-бързите темпове в Европа през последните няколко години. През осемте години преди войната в страната са се заселили 1 милион украинци.

Това е подходът, който вероятно повече държави биха могли да обмислят, когато взимат решения относно имиграционната си политика. Въпросът, който възниква от само себе си е къде сме ние, българите, в тази ситуация? И отговорът е много прост, както винаги: на опашката!

*Коментарът е на Юлиан Войнов - финансист и икономически анализатор, преподавател в Стопанската академия в Свищов. Мениджър Нюз го препечатва с разрешението на автора.