Потреблението на енергия в България от възобновяеми източници почти колкото средното за ЕС

Потреблението на енергия  в България от възобновяеми източници почти колкото средното за ЕС

Потреблението на енергия в България от възобновяеми източници почти колкото средното за ЕС

Делът на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия в България е бил  20 процента през 2022 г., показват данните на Евростат, оповестени днес.

В Европейския съюз този дял е достигнал 23,0% през 2022 г., като в сравнение с година по -рано това е увеличение с 1,1 процентни пункта (пр.п.). 

Швеция заема водещо място сред страните от общността, като почти две трети (66,0 %) от брутното й крайно потребление на енергия е  получено от възобновяеми източници. Швеция разчита предимно на водни, вятърни, твърди и течни биогорива, както и на термопомпи. След нея се нарежда Финландия (47,9%), която също разчита на водни, вятърни и твърди биогорива, изпреварвайки Латвия (43,3%), която разчита предимно на водни източници. И Дания (41,6 %), следвана от Естония (38,5 %), се снабдява с повечето възобновяеми енергийни източници от вятър и твърди биогорива.

Португалия (34,7 %) разчита на твърди биогорива, вятър, вода и термопомпи, докато Австрия (33,8 %) използва предимно вода и твърди биогорива.

Според данните на Евростат най-нисък дял на възобновяемите енергийни източници е регистриран в Ирландия (13,1 %), Малта (13,4 %), Белгия (13,8 %) и Люксембург (14,4 %).  Най-нисък дял на възобновяемите енергийни източници е регистриран в Ирландия (13,1 %), Малта (13,4 %), Белгия (13,8 %) и Люксембург (14,4 %).  Като цяло 17 от 27-те държави членки на ЕС отчитат дялове под средния за ЕС от 23,0% през 2022 г.

С преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници целта на ЕС за 2030 г. за енергията от възобновяеми източници беше преразгледана в посока нагоре от 32 % на 42,5 % (с цел тя да се увеличи до 45 %). Поради това страните от ЕС трябва да увеличат усилията си, за да изпълнят колективно новата цел на ЕС за 2030 г., която изисква увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в брутното потребление на енергия с почти 20 процентни пункта, припомня Евростат.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ