Българите и поляците се возят на най-лош градски транспорт

Българите и поляците се возят на най-лош градски транспорт

Българите и поляците се возят на най-лош градски транспорт. Това показват данни от първото по рода си издание на класацията за състоянието на транспорта в ЕС.

Класацията сравнява постигнатото от държавите членки в 22 свързани с транспорта категории, като за повечето от тези категории определя петте държави с най-добри постижения и съответно петте държави с най-слаби постижения.

Холандия и Германия заемат челните места в класацията с високи резултати в 11 категории, следвани от Швеция, Обединеното кралство и Дания.

На противоположния полюс са Гърция, България и Полша, показват данните от класацията.

Целта на тази първа класация за състоянието на транспортния сектор в ЕС е да представи моментното състояние на транспорта в държавите членки в различни краища на Европа и да им помогне да установят недостатъците и да определят инвестиционните и управленческите приоритети. Класацията обединява данни от различни източници (например Евростат, Европейската агенция за околна среда, Световната банка и ОИСР). Намерението на Комисията е през следващите години да усъвършенства показателите в диалог с държавите членки, транспортния отрасъл и други заинтересовани страни, както и да проследи напредъка на държавите членки.

Данните са обобщени по вид транспорт (автомобилен, железопътен, воден и въздушен), както и по следните категории:

  • Единен пазар (достъп до пазара, регулиране);
  • Инфраструктура;
  • Въздействие върху околната среда;
  • Безопасност;
  • Транспониране на правото на ЕС;
  • Нарушения на правото на ЕС;
  • Иновации и научни изследвания;
  • Логистика.

 

Сред 5-те най-добри

Сред 5-те най-слаби

Общо

NL

11

0

11

DE

11

1

10

SE

9

1

8

UK

9

2

7

DK

5

0

5

FI

6

3

3

LU

5

2

3

MT

4

2

2

AT

3

2

1

FR

5

4

1

IE

5

5

0

SI

4

4

0

ES

4

44

0

BE

4

4

0

EE

4

5

-1

SK

4

5

-1

LV

4

5

-1

CZ

2

3

-1

HU

3

5

-2

IT

3

5

-2

HR

1

4

-3

CY

2

5

-3

PT

3

6

-3

RO

4

7

-3

LT

2

6

-4

EL

2

8

-6

BG

3

9

-6

PL

3

9

-6

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ