ЕС готви глоби за България за нарушения с еврофондовете

ЕС готви глоби за България за нарушения с еврофондовете

ЕС готви глоби за България за нарушения с еврофондовете

Очаква се Европейската комисия да наложи нови санкции на България за нарушения по разходването на средства от еврофондовете. Това става ясно от Годишен доклад за управлението на европейските фондове на парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на еврофондовете, с копие от който БГНЕС разполага.

Докладът ще бъде обсъждан днес. Основната причина за финансовите корекции, които са за сметка на държавния бюджет, са допуснати нарушения при провеждането на обществените поръчки. На този фон, управляващите отложиха приемането на изцяло нов Закон за обществените поръчки, който предвижда пълната електронизация на процеса. Брюксел очакваше този закон да започне да действа от средата на 2015 г., но към момента работната група към вицепремиера по еврофондовете Томислав Дончев не е готова дори с проекта.

От Доклада на парламентарната комисия става ясно още, че през 2014 г. Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" към Министерство на финансите е извършила анализ на 464 процедури за възлагане на обществени поръчки, като в 218 от случаите са установени нарушения и са предложени финансови корекции.

През февруари 2015 г. Генерална дирекция "Регионална и градска политика" на ЕК е изпратила до Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт" предварителен одитен доклад, който е пълен с констатации за "установени слабости по проведени обществени поръчки и допустимост на разходите". Подчинените на транспортния министър Ивайло Московски тепърва ще отговарят на Брюксел. През миналата година от ЕК са установили нарушения при обществени поръчки за софийското метро, става ясно още от документа.

ИА ОСЕС продължава да настоява заради установени нарушения при търговете, проведени от Агенция "Пътна инфраструктура", Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Метрополитен"-София, да бъде наложена финансова корекция. Предварителният доклад сочеше, че заради допуснатите грешки трябва да се наложат санкции в размер на 24 млн. лв.

По Оперативна програма "Околна среда" в началото на декември 2014 г. е извършен одит от страна на органите на ЕК. "Целта на одита е проверка на адекватността на предприетите действия относно подлежащите на възстановяване суми от бенефициентите по програмата, както и на оттеглените пред ЕК суми", пише в документа. Към момента от ЕК все още не са изпратили предварителен одитен доклад. Плащанията по ОПОС бяха спрени, в периода от края на 2013 до края на 2014 г., заради установени при одитни проверки нарушения при обществени поръчки в периода 2010-2013 г. Плащанията бяха възстановени след наложената от ЕК глоба в размер на 156 млн. лв.

За Оперативна програма "Регионално развитие", по която за период от над шест месеца бяха временно спрени плащанията по две от осите, за "градско развитие" и за "туризъм", отново заради нарушения при обществените поръчки, се констатира, че системата за управление и контрол на програмата вече е подобрена. Плащанията бяха възстановени след налагането от ЕК глоба в размер на 133 млн. лв.

Извършените одити на ОП "Развитие на човешките ресурси" през 2014 г. са констатирали, че като цяло системата за управление на "програмата работи добре, но са нужни подобрения".

От Управляващия орган на ОП "Конкурентноспособност" към министъра на икономиката Божидар Лукарски не са предоставили данни за извършените одити през миналата година.

Управляващият орган на ОП "Административен капацитет" отчита, че извършените одити по програмата през 2014 г. не са констатирали пропуски.

През декември 2014 г. в ОП "Техническа помощ" е получен одитен доклад от ИА ОСЕС, в който се предлага "налагане на финансови корекции по част от проектите, попаднали в обхвата на проверката". Проверяващите са констатирали, че Управляващият орган на програмата не осъществява добър контрол и допуска заобикаляне на Закона за обществените поръчки и не следи достатъчно за отчитане на бенефициентите.

Докладът за управление на еврофондовете е с обем от 160 страници и предстои да бъде приет, с препоръки към изпълнителната власт, от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ