Брюксел подготвя регламент за борба с неволното изпускане на микропластмаса в морето

Брюксел подготвя регламент за борба с неволното изпускане на микропластмаса в морето

Брюксел подготвя регламент за борба с неволното изпускане на микропластмаса в морето

Европейската комисия се ангажира да намали замърсяването на околната среда с пластмасови микрочастици. Целта до 2050 г. е намаляване на микропластмасата, изхвърляна в околната среда с 30%, предава elEconomista.es

Синтетичният текстил се взема предвид при оценката на възможните мерки за намаляване на непреднамерените изпускания на микропластмаса от основни източници.

Брюксел работи върху инициатива относно микропластмасата въз основа на тази оценка и ще я представи след приключване на вътрешните процедури за вземане на решения.

В хода на оценката бяха открити ключови предизвикателства, като например, че микропластмасата причинява освобождаване на синтетични влакна по веригата на стойността, че по-голямата част от нейното производство се извършва извън ЕС и че няма достатъчно данни за профилите на различни синтетични влакна и комбинации от влакна за отделяне на микропластмаси.

Специално внимание към текстила 

Тъй като текстилът е определен като една от приоритетните продуктови категории съгласно Регламента за екодизайн за устойчиви продукти, в тази рамка ще бъдат предприети конкретни мерки, както беше обявено в представянето на Стратегията на ЕС за устойчив и кръгов текстил (Strategy for Sustainable and Circular Textiles). Той се стреми да отговори на предизвикателствата на екологичната устойчивост на текстила по последователен и интегриран начин.

Предложеният регламент установява рамка относно изискванията за екодизайн на специфични продуктови групи с намерението за значително подобряване на техния кръговрат, енергийни характеристики и други аспекти на екологичната устойчивост. 

Брюксел счита, че това ще позволи установяването на изисквания за ефективност и информация за почти всички категории физически стоки, пуснати на пазара на ЕС (с някои забележителни изключения, като храни и фуражи).

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ