ЕК одобри отпускането на държавна помощ за преструктуриране на "Български пощи"

ЕК одобри отпускането на държавна помощ за преструктуриране на Български пощи

Европейската комисия съобщи, че одобрява отпускането на държавна помощ до 25,51 милиона евро за дружеството "Български пощи". Мярката ще позволи на дружеството да възстанови дългосрочната си жизнеспособност, като се сведе до минимум нарушаването на конкуренцията, се посочва в съобщението, предава БТА.

На 21 декември 2023 г. България уведоми ЕК за помощ за преструктуриране на дружеството под формата на преобразуване в собствен капитал на заема за оздравяване в подкрепа на план за структурни промени. Планът съдържа мерки за рационализиране на дейността на "Български пощи", оптимизиране на клоновата мрежа и намаляване на разходите. Дружеството ще разработва или предоставя нови услуги, за да разшири достъпа за гражданите в отдалечени райони.

Мерките за преструктуриране целят преодоляването на трудностите, довели до финансовите затруднения на дружеството, включително намаляване на разходите за служителите. Предвижда се "Български пощи" да участва с около 26,78 милиона евро собствен принос към разходите за преструктуриране чрез банкови заеми, спестявания от лихви и финансиране на проекти. Дружеството ще трябва да предостави достъп до своята мрежа на други оператори в областта на пощенските услуги.

Правилата на ЕС предвиждат помощта да бъде предоставяна за срок до шест месеца, а след това тя трябва или да бъде възстановена, или държавата следва да предаде на ЕК план за преструктуриране на дружеството. За да бъде одобрена помощта, планът трябва да предвижда запазване на жизнеспособността без допълнителна държавна подкрепа, както и че дружеството допринася достатъчно за покриване на разходите за своето преструктуриране.

Одобрената помощ ще помогне българските граждани да имат достъп до универсални пощенски услуги на финансово изгодни цени, отбелязва по този повод зам.-председателят на ЕК Маргрете Вестагер.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ