Българското земеделие разполага с портфейл от 3,4 млрд. лв. до края на 2022 г.

Българското земеделие разполага с портфейл от 3,4 млрд. лв. до края на 2022 г.

Българското земеделие разполага с портфейл от 3,4 млрд. лв. до края на 2022 г.

Мерки за подпомагане на земеделските производители в размер на 3,4 млрд. лв. са осигурени до края на годината. Това съобщи д-р Иван Иванов, министър на земеделието. „Само за 7 месеца в условията на пандемия и война успяхме заедно с коалиционните и европейските ни партньори и заедно с българските земеделци да постигнем повече, отколкото е направено досега за сектора“, изтъкна министърът.

Според него са постигнати  няколко основни цели, сред които осигуряване на продоволствената сигурност на страната и подпомагане на българските земеделци, така че те да бъдат конкурентоспособни и да произвеждат качествена продукция с висока добавена стойност на достъпна цена.

Общият финансов ресурс, разпределен към земеделските стопани в България през 2019 г., възлиза на 2,9 млрд. лв., през 2020 г. – на 2,8 млрд. лв., през 2021 г. – 2,6 млрд. лв., а до края на 2022 г. - близо 3,4 млрд. лв. държавни и европейски средства ще бъдат усвоен от производителите.

Министерство на земеделието успя след преговори с Министерство на финансите да осигури допълнителни средства за държавни помощи в размер на близо 600 млн. лв. С тях общият ресурс за 2022 г., който ще получат българските земеделци, възлиза на близо 1 млрд. лв. с акцент върху малките и средни производители.

Паралелно продължи прилагането на съществуващите схеми за държавни помощи – за намаляване на щетите и преодоляване на последствията от природни бедствия, за защита срещу болести по растенията и животните, за опазване на генетичните ресурси, подпомагане за качествена земеделска продукция, инвестиционни мерки и данъчни облекчения. Докато  през 2019 г. държавните помощи са възлизали на над 278 млн. лв., през 2020 г. – над 349 млн. лв., през 2021 г. – над 383 млн. лв., до края на 2022 г. те ще достигнат близо 1 млрд. лв.

Разплатените средства от началото на годината досега са близо 96 млн. лв., с които са подпомогнати над 20 хиляди стопани. За сравнение, за същия период на 2021 г. са били изплатени 82 млн. лв., с които са подпомогнати 18 хиляди стопанства.

Общият ресурс, осигурен за подпомагане на земеделските стопани по пазарните мерки за 2022 г., възлиза на 143,1 млн. лв. Те включват лозаро-винарската програма, пчеларската програма, училищни схеми, оперативни програми и кризисната мярка.

По кризисната мярка за овладяване на последиците от войната в Украйна са договорени 20 млн. лв. европейска помощ и е осигурено 200% държавно съфинансиране, с което общият ресурс възлиза на 62 млн. лв. Всички процедури вече са приключили и приемът по тази помощ ще бъде в периода 29 юли – 8 август, съобщи министърът.

За сравнение през 2019 г. средствата, изплатени по пазарните мерки, са били близо 43 млн. лв., през 2020 г. – 50 млн. лв., през 2021 г. – близо 67 млн. лв., а до края на 2022 г. размерът им ще бъде повече от удвоен и ще достигне над 143 млн. лв.

Предстои откриването на процедура за прием на проекти за реконструкция на общинска инфраструктура с портфейл от близо 300 млн. лв.

В Плана за възстановяване  са заложени 16 млрд. лв. подкрепа за земеделския сектор в България за следващите 5 години. С тях ще бъде увеличена подкрепата за малките и средни стопани чрез засилване на преразпределителното плащане и налагане на тавани на директните плащания от 100 хил. евро на стопанство, като държавното съфинансиране за развитие на селските райони е увеличено от 15 на  60%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ