Украйна няма достатъчно складове за новата реколта, ООН ще помага за съхраняването ѝ

Украйна няма достатъчно складове за новата реколта, ООН ще помага за съхраняването ѝ

Украйна няма достатъчно складове за новата реколта, ООН ще помага за съхраняването ѝ

За да се справи с последиците от войната в Украйна за световния селскостопански сектор, Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) стартира нов проект на стойност 17 милиона долара. Неговата цел е да помогне на украинските фермери да запазят реколтата си през юли и август и да гарантира износа на ключови селскостопански стоки за международните пазари.

Основен финансов донор е Япония, а проектът се изпълнява съвместно с Министерството на аграрната политика и храните на Украйна. Чрез него също така трябва да бъдат възстановени мощностите за съхранение на зърно и нормалната работа на веригите за доставка  - от прибиране на реколтата до износа, както и да бъде запазен производствения потенциал на украинските фермери, за да бъде гарантирана непрекъсваемостта на производството в бъдеще.

„Украинските фермери изхранват себе си, своите общини и милиони други по света. Обезпечаването на условията, за да могат те да продължат да произвеждат, да съхраняват без проблеми продукцията си и да имат достъп до алтернативни пазари, за да продават своите продукти, е от съществено значение. Това осигурява храна, поддържа поминъка, подобрява продоволствената сигурност в Украйна и осигурява други зависими от вноса страни с устойчиви и достатъчни доставки на зърно на достъпна цена ”, каза Рейн Полсен, директор на Службата за спешни операции и устойчивост на FАО.

Украйна е един от петте най-големи световни износители

на зърно, като годишно доставя повече от 45 милиона тона на световния пазар. По данни на украинското министерство на аграрната политика и храните, поради блокадата на черноморските пристанища страната все още има 18 милиона тона миналогодишна реколта от зърнени и маслодайни семена, които чакат да бъдат освободени за износ. Алтернативните железопътни и речни маршрути не могат да компенсират загубата на морския износ и да решат проблема с трудните места в новите вериги за доставки, които все още предстои да бъдат отстранени. През тази година Украйна очаква да прибере до 60 млн. тона зърно. Но невъзможността за износ не позволява да се освободи място за съхранение на нова реколта, тъй като 30% от наличния складов капацитет все още е запълнен с миналогодишната.

„В рамките на финансирания от Япония нов проект, FAO ще се заеме с решаването на проблема с недостига на хранилища, като предостави на дребните стопани полиетиленови съдове за съхранение на зърно, специално оборудване за товарене и разтоварване на зърно, а също така доставка за средните производствени предприятия на различни модулни контейнери за съхранение. Подкрепата ще бъде оказана на фермери в десет области на Украйна -  в източните, южните, централните и северните региони на страната“, каза Пиер Вотие, ръководител на представителството на FАО в Украйна. Освен това проектът ще предостави техническа подкрепа на правителството за установяване на алтернативни маршрути за износ на зърно и спешно ще подпомогне осигуряване с технически средства на лабораторията в Измаил. Това ще позволи на фермерите да спазват международните стандарти, включително в областта на безопасността на месопреработвателната и другите хранителни промишлености и тяхното сертифициране.

Факти и цифри за житницата "Украйна" 

  •  През 2021 г. 36 от 55-те страни, оказали се в условия на продоволствена криза са зависели от износа на Украйна и Русия и то, за повече от 10% от общия си внос на пшеница. Някои от тези страни внасят пшеница основно от Украйна и Руската федерация.
  • Според Министерството на аграрната политика и храните на Украйна износът на зърно обикновено е 6 милиона тона на месец. Но през 2022 г. са изнесени само 322 000 тона през март, 970 000 тона през април и 1,2 милиона тона през май, а през юни - над един милион тона.
  • Според Държавната статистическа служба на Украйна, към 1 януари 2022 г. общият капацитет на местата за съхранение е бил 75 милиона тона. Като се има предвид капацитетът на хранилищата в райони с активни военни действия, то може да се разчита на съхранение на едва 60,9 милиона тона в годните за експлоатация хранилища.
  • Според Министерството на аграрната политика и храните на Украйна към 2 юни с пролетни култури са засети 14,2 милиона хектара, което е с 19,4 процента по-малко от миналата година.
  • Приблизително 25 на сто от предприятията, занимаващи се с производство на растителна продукция, не разполагат с необходимите препарати за растителна защита.
  • Домакинствата и търговските производители не разполагат с достатъчно гориво за автомобилите и земеделската техника. Липсата на гориво може да се отрази на добива от зимните култури, който се прибира през юли и август идната година.
  • Цените на селскостопанските суровини растат, като цените на семената, продуктите за растителна защита, торовете и горивата се повишават средно с 40-45 процента. През предстоящите сезони производителите може да преценят като неизгодно да прибират реколтата от кореноплодни култури.

Подкрепата, която FAO оказва на Украйна

FAO работи в Украйна от 2003 г., а от 2015 г. дейностите й са фокусирани върху проекти за спешна помощ и развитие.  След избухването на войната, Организацията по прехраната разработи и актуализира своя План за бързо реагиране. Така призова за 115,4 милиона щатски долара финансиране в подкрепа на близо 980 000 дребни фермери и средни производители до декември 2022 г. Към 29 юни FАО вече е предоставила на над 75 000 души спешна селскостопанска помощ, включително разпределение на семена от картофи и зеленчуци, както и многоцелеви парични трансфери.

През следващите седмици ще бъдат подкрепени още 44 000 души, които ще отглеждат зеленчуци, зърнени храни, ще произвеждат мляко, месо и яйца, за да осигурят прехраната си. Това е вторият път, когато Япония съфинансира програмата на FAO за хуманитарна реакция в Украйна. Първата вноска беше разпределена през април 2022 г. В резултат на това общият размер на отпуснатото от нея финансиране беше 20 милиона щатски долара. Към днешна дата FАО е успяла да събере 30,4 милиона щатски долара с допълнително финансиране от Япония. Финансова подкрепа беше предоставена и от Австралия, Белгия, Централния фонд за реагиране при извънредни ситуации, Европейския съюз, Франция, Фонд „Луи Драйфус“, Украинският хуманитарен фонд и Бюрото за хуманитарна помощ. Допълнителните дарения ще помогнат на FАО да достигне до повече хора, за да подкрепи производството на храни и да подобри продоволствената сигурност в странат

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ