Готвят драстично повишаване на административните такси за фарма индустрията

Готвят драстично повишаване на административните такси за фарма индустрията

Готвят драстично повишаване на административните такси за фарма индустрията

Готвени промени в нормативни уредби крият сериозни рискове както за фармацевтичната индустрия у нас, така и за крайния потребител, алармира на пресконференция днес ръководството на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация /БГФармА/. 

Една от промените, които поражда сериозно безпокойство сред представителите на бранша, са текстове в Закона за здравното осигуряване, в които е заложени изискване фармацевтичните производители да правят отстъпки в цените на лекарствените продукти при договаряне с обществени фондове.  Това е в противоречие със Закона за обществените поръчки и с принципите на пазарната конкуренция, коментира Валентин Димитров, зам.-председател на   БГФармА.

Трябва да се подхожда много внимателно и отговорно към темата за договарянето на отстъпки от цените на лекарствата. Заложеният в спорните текстове механизъм е приложим за скъпоструващите медикаменти със 100% реимбурсиране от Здравната каса. Във всички останали случаи действат принципите на конкуренцията, особено при участие в търгове, която в достатъчна степен гарантира понижаване на цените без да се накърняват интересите на пациентите и най-вече без да се стига до дефицит на лекарства на пазара, обясниха от ръководството на БГФармА.

Административно налаган натиск за отстъпки в цените може да нанесе сериозен удар върху бранша и пазара с непредсказуеми последствия. В допълнение опасността от сътресения в тази област нараства и от изготвен проект за промяна на тарифата на таксите, които фармацевтичните производители плащат на Изпълнителната агенция по лекарствата. Предвидените увеличения са съществени, като при едни от най-масово събираните такси, каквато например е за поддръжка на регистрация на медикамент, достигат до 400%. Това противоречи на непрекъснато заявяваните намерения от страна на сегашното правителство за облекчаване на административната тежест за бизнеса, както и на тендецията в Европа да се върви към значително намаляване на такива такси, за да се разшири достъпа на хората с масови и социално-значими заболявания до навременна и ценово поносима терапия, коментираха още от БГФармА.

"На срещи както с представители на министерството на здравеопазването и на Изпълнителната агенция по лекарствата ни бе обяснено, че проектът за драстично повишаване на таксите е в изпълнение на обща методика на финансовото министерство за изчиляване на таксите, които различните бизнес сектори плащат за различни административни услуги", съобщи Владимир Афенлиев, член на УС на БГФармА. "Поискали сме и среща с финансовото министерство, изпратили сме и писмо до премиера Пламен Орешарски, в което заявяваме желание за диалог и партньорство по готвените промени, но до момента няма реакция", добави той. 

Ако новите такси влязат в сила, неминуемо ще се отразят върху цените на редица генерични лекарства, а тяхната роля е свързана именно с осигуряване на стабилност на здравната система, посочиха още от БГФармА.  Благодарение на използването на генерични лекарства за последните пет години средната цена за ден лечение се е понижила с 23%, а в същото време достъпът до лечение се е повишил с 80% за 7 основни терапевтични групи.

Като цяло ефектът от въвеждането на готвените промени ще доведе не само до поскъпване на медикаменти, но и до сериозна тежест за сектора. За някои от компаниите таксите ще достигнат около 1 млн. лв. годишно и те ще бъдат принудени да спестяват от инвестиции в нови мощностти и от регистрация на нови продукти. Вероятни последващи ефекти ще са съкращения на работни места и изтегляне от пазара на медикаменти. Заради натиска върху цените само за месец вече са изтеглени от продажба около 15 медикамента, уточниха от БГФармА

Посланието, което искаме да изпратим към институциите на здравеопазването, е желанието ни за партньорство, коментира в заключение председателят на Българска Генерична Фармацевтична Асоциация (БГ ФармА) – Николай Хаджидончев. ”Ние не се оплакваме, а искаме да бъдем чути, да помогнем с експертна мисъл за решаването на проблемите."

Фармацевтичната индустрия в България е една от четирите, структуроопределящи  за българската икономика и редно радикални промени в действащи механизми да бъдат консултирани с бранша, за да не се тръгва в грешна посока, единодушно отбелязаха представителите на ръководството на БГФармА. 

"В генеричната фармацевтичната индустрия са заети около 15 хил. души, което се равнява на 10% от общо заетите на европейско ниво в този сектор. Основната роля на тази индустрия е възможността на качествено лекуване на голям брой пациенти с по-достъпни медикаменти, спестявайки публични средства, които да могат да бъдат насочени към по-цялостно лечение и грижа на пациента. На европейско ниво, спестяванията на база генерични медикаменти са 35 млрд. годишно. В България става въпрос за спестени стотици милиона годишно" , подчерта Николай Хаджидончев.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ