Две творби на Вазов може да отидат в по-долен клас, а Джералд Даръл да отпадне

Две творби на Вазов може да отидат в по-долен клас, а Джералд Даръл да отпадне

Две творби на Вазов може да отидат в по-долен клас, а Джералд Даръл да отпадне

Най-много размествания трябва да има в учебните програми по български език и литература, следвани от математика, география и икономика. Това става ясно от приключилия преглед на всички програми по общообразователните предмети от I до X клас, съобщиха от МОН. В него са взети предвид мненията на работни групи с участието на 210 учители и резултатите от три специално организирани допитвания – от анкети сред преподавателите и сред учениците от III до X клас, в които се включиха съответно почти 18 000 педагози от цялата страна и 5200 деца и младежи, както и от социологическо проучване сред родители и деца, проведено от Центъра за обществени и политически изследвания „Галъп интернешънъл Болкан“. 12 са предложенията за промени в учебните програми по български език и литература. Някои от тях предвиждат предимно разместване на теми между класовете. По литература предложенията са две – Вазовите „Левски“ от „Епопея на забравените“ и „Под игото“ да се преместят от Х в IX клас, а „Моето семейство и други животни“ на Джералд Даръл да не се изучава в задължителните учебни часове. Тези промени няма да утежнят учебната програма в нито един клас, допускат от МОН. Предлага се миналите глаголни времена, причастията, наречията и предлозите да се преместят от V в VI клас, а по-леките теми, свързани с местоименията, с еднородните части в простото изречение, с активната и пасивната лексика, с паронимите, с писането на резюме и на делово писмо да слязат в по-долни класове или в прогимназията. Най-много са темите по математика, които са предложени за преместване в по-горен клас или в разширената подготовка. Такива са например Еднаквости в равнината, Класическа вероятност, Елементи на стереометрията. Според учителите за кредит, рента и квартил трябва да се учи в разширената или в профилираната подготовка. Предлага се изчисляването на проста лихва, което сега се учи в V клас, да се преподава две години по-късно. Не е необходимо всички петокласници да могат да се ориентират с компас и да изчисляват средната гъстота на населението, смятат учителите по география. Предлага се тези умения да се усвояват в разширената подготовка по география и икономика заедно с понятия като Лавразия, Гондвана, полезни изкопаеми, атмосферно налягане, приливи и отливи, кръгова диаграма.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ