НСИ:  494 719 българи работят в друго населено място

НСИ:  494 719 българи работят в друго населено място

НСИ:  494 719 българи работят в друго населено място

494 719 българи пътуват до населеното място, в което работят. Това прави  20.7 на сто от всички трудещи се у нас, показват данни на Националния статистически институт от "Преброяване 2021" за всекидневната трудова миграция.

Всекидневните трудови мигранти са  18.6% от всички заети  на възраст 15 и повече навършени години. От тях в селата живеят 262 238 души, или 53.0%, а в градовете - 232 481, или 47.0%, като преобладават мъжете - 56.9%, в сравнение с жените - 43.1% от всички трудови мигранти.  Заетите, които пътуват извън страната, са 13 086, или 0.5%

 121 235 души или 5.1% пък  са посочили, че работят предимно от вкъщи. Без фиксирано работно място са 100 547 души или 4.2%. Най-висок е абсолютният брой и относителният дял на хората, които работят в същото населено място, в което живеят - 1 661 017 (69.5%).

21 522 души, или 2.6% от отговорилите на въпроса, са посочили, че учат предимно от вкъщи. Най-висок е абсолютният брой и относителният дял на хората, които учат в  населено място, в което живеят - 610 621 (75.1%). Пътуват до населеното място, в което учат, 176 440 лица, или 21.7%. Учащите, които пътуват извън страната, са 4 242, или само 0.5%.

Мобилните учащи са 21.7% от всички учащи. В градовете живеят 59 621 души, или 33.8%, а в селата - 116 819, или 66.2% от учащите мигранти, показват данните от преброяването.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ