Разрешиха на университетите да правят общи специалности

Разрешиха на университетите да правят общи специалности

Разрешиха на университетите да правят общи специалности

Университетите ще могат да предлагат съвместно обучение по специалности, които не са регулирани. Условията и реда за общите специалности бяха приети окончателно от парламента с изменения на Закона за висшето образование, гласувани в петък.

За създаването на общи специалности университетите трябва да сключват споразумения. Координатор на обучението ще е висшето училище, в чиято програмна акредитация е открита специалността. Този университет трябва да има акредитация за професионалното направление на специалността, по която се извършва съвместното обучение, а останалите партньори участват в обучението по дисциплини от специалности в акредитирани при тях професионални направления или специалности от регулираните професии, които се одобряват от министъра на образованието.

С приетите в петък промени в Закона за висшето образование се дава възможност за подготовка на докторанти в рамките на научно-изследователските проекти, което е широко разпространена практика по света.

Насърчаването на обединението на университетите в страната отдавна е част от приоритетите на образователното министерство. В началото на годината то дори представи план за окрупняване на университетите и създаване на обединения от висши училища, които предлагат близки специалности, или пък се намират близо едно до друго. Този план предизвика критики от страна на някои ректори и беше обявено, че ще се преработва, а новият му вариант трябваше да е готов до края на юни. До момента той не е представен официално.  Националната карта на висшето образование в България ще се актуализира ежегодно от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, приеха още депутатите.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ