Страните от ЕС похарчили 352 млрд. евро за научноизследователска дейност за година

Страните от ЕС похарчили 352 млрд. евро за научноизследователска дейност  за година

Страните от ЕС похарчили 352 млрд. евро за научноизследователска дейност за година

През 2022 г. страните от Европейския съюз са похарчили 352 милиарда евро за научноизследователска и развойна дейност. Това е с 6,34% повече в сравнение с предходната година (331 млрд. евро) и с 48,52% повече в сравнение с 2012 г. (237 млрд. евро), показват данните на Евростат, оповестени в петък.

 Ако се разгледат разходите за научноизследователска и развойна дейност като процент от БВП, данните показват лек спад от 2,27% през 2021 г. на 2,22% през 2022 г.

Сред членовете на ЕС 4 държави регистрират интензивност на научноизследователска и развойна дейност над 3% през 2022 г. Най-високият интензитет е регистриран в Белгия (3,44%), следвана от Швеция (3,40%), Австрия (3,20%) и Германия (3,13%).

За разлика от тях, 8 страни от ЕС отчитат интензивност на научноизследователската и развойната дейност под 1%. Румъния (0,46%), Малта (0,65%), Латвия (0,75%), Кипър и България (и двете по 0,77%) отбелязват най-нисък дял, следвани от Ирландия, Словакия и Люксембург с дялове близо 1%, посочват от Евростат..

Между 2012 г. и 2022 г. интензивността на научноизследователската и развойна дейност в ЕС се е увеличила с 0,14 процентни пункта. Най-голямо увеличение е регистрирано в Белгия (1,16 процентни пункта), Гърция (0,77 процентни пункта) и Хърватия (0,69 процентни пункта).

За разлика от това интензивността на научноизследователската и развойна дейност е намаляла в 8 държави. Ирландия отбеляза спад от -0,6 процентни пункта, следвана от Финландия (-0,45 процентни пункта), Естония (-0,35 процентни пункта), Словения (-0,30 процентни пункта), Люксембург (-0,23 процентни пункта), Дания (-0,22 процентни пункта), Малта (-0,15) процентни пункта) и Франция (-0,13 процентни пункта).

Секторът на бизнес предприятията продължава да представлява най-големия дял от разходите за научноизследователска и развойна дейност. През 2022 г. те представляват 66% от разходите на ЕС за научноизследователска и развойна дейност, възлизащи на общо 233 милиарда евро. Следван е от сектора на висшето образование (22%; 76 милиарда евро), правителствения сектор (11%, 37 милиарда евро) и частния сектор с нестопанска цел (1%; 5 милиарда евро), показват още данните на европейската статистика. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ