Тема на броя БРОЙ /// Мениджър 06/24

Списание МЕНИДЖЪР Ви предлага 4 безплатни статии от броя — 4 / 4

Внос на работна сила

Решението на проблема или проблемът в решението

Автор:

Петър С. Стоянов

Внос на работна сила

Решението на проблема или проблемът в решението

Внос на работна сила
quotes
Недостигът на работна ръка на българския пазар започва да се усеща все по-осезаемо в някои браншове. Това важи особено за сферата на услугите – най-вече през туристическия сезон, – но и в други професии, които изискват основно работници без висше образование. Едно от възможните решения за все по-фрапиращия недостиг на нискоквалифициран персонал е привличането на работници от страни извън ЕС. Този процес дълго време беше по-сложен не само заради визовите процедури и разрешенията за работа в страната, но и заради нагласите на самите предприемачи и обществото. Държавните органи адресират многократните призиви на представители на българския бизнес за улесняване на процедурите по внос на работници, включително с някои промени през последните няколко месеца. Такива са отпадането на изискването за дипломи на сезонните нискоквалифицирани работници и съкращаването на срока на проверките, които се извършват. В момента временни служители от трети страни могат да се наемат краткосрочно за 90 дни, сезонно – до максимум 9 месеца, както и дългосрочно – 3 години, като промените позволяват всеки от тези периоди да бъде удължен еднократно след изтичане на работната им виза, без да се налага нает...

Достигнахте максималния брой безплатни статии!

Ако желаете да продължите с четенето влезте в своя акаунт.

Ако нямате регистриран акаунт може да си направите на ZinZin.bg