Доходите се увеличават

Доходите се увеличават

Доходите се увеличават

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2016 г. е 1237 лв. и спрямо същия период на 2015 г. се повишава с 4,2%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57,1%), следван от доходите от пенсии (26,5%), от самостоятелна заетост (6,6%) и от социално осигуряване и социални помощи (2,8%). Спрямо първото тримесечие на 2015 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 2 процентни пункта, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 1 процентeн пункт.

 В абсолютни стойности през първото тримесечие на 2016 г. в сравнение с първото тримесечие на 2015 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

  • Доходът от работна заплата нараства от 654 на 706 лв. (с 8%).
  • Доходите от пенсии нарастват от 315 на 328 лв. (с 4%).
  • Доходът от самостоятелна заетост намалява от 90 на 81 лв. (с 9,7%).
  • Доходите от социално осигуряване и социални помощи намаляват от 38 на 36 лв. (със 7,5%).

През първото тримесечие на 2016 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,3%, а делът на дохода от натура е 0,7%.

Разходи на домакинствата

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2016 г. е 1 110 лв. и се увеличава с 0,9% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31,1%), следвани от разходите за жилище (18,1%) и разходите за транспорт и съобщения (12%).

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2016 г. в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят, както следва:

  • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 339 на 345 лв. (с 1,7%).
  • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) намаляват от 203 на 200 лв. (с 1,6%).
  • Разходите за транспорт и съобщения се увеличават от 132 на 134 лв. (с 1,4%).
  • Разходите за здравеопазване намаляват от 68 на 62 лв. (със 7,7%).
  • Без промяна са разходите за алкохолни напитки и цигари (47 лв.) и за облекло и обувки (34 лв.).

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ