Държавата пласира дълг за 50 млн. лв.

Държавата пласира дълг за 50 млн. лв.

Държавата пласира дълг за 50 млн. лв.

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 04 февруари 2020 година. На проведения аукцион успешно бяха пласирани ДЦК за 50 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 160,60 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 3,21. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 105 базисни пункта.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха пенсионните фондове - 46,11%, следвани от банките с 40,80%, гаранционни и договорни фондове със 7,07% и застрахователните компании с 6,02%.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ