Прогноза: Ръстът през 2015 г. ще бъде забавен от колапса на КТБ

Прогноза: Ръстът през 2015 г. ще бъде забавен от колапса на КТБ

Прогноза: Ръстът през 2015 г. ще бъде забавен от колапса на КТБ

Акумулираните финансови дисбаланси от колапса на КТБ, която беше четвъртата по големина банка в страната, ще забавят растежа през 2015 г., който се очаква да достигне 1,2%. Това заяви анализаторът  на Райфайзенбанк (България) Емил Калчев.

Положително е все пак, че проблемите в банковата система, възникнали около ситуацията с КТБ и Първа инвестиционна банка, остават изолирани случаи и не оказаха влияние върху стабилността на банковия сектор като цяло, нито на валутния борд. Той остава стабилен, тъй като покритието на паричната база с валутни резерви възлезе на 175.5% (към октомври) при изисквани 100%. От друга страна, кредитирането отчита ръст на годишна база в месеците от началото на 2014 г., който се очаква да продължи не само през първото тримесечие на 2015 г., но и след това, поради прогнозиран плавен спад на лихвите и голямата ликвидност в сектора,  посочват от Райфайзен Рисърч в прогнозата си за първото тримесечие на 2015 г.

Новoто проевропейско и проатлантическо правителство наследи огромен бюджетен дефицит от 3,7% от БВП, който ще бъде покрит с допълнителен публичен дълг за 2,3 млрд. евро. Въпреки, че то е подкрепено от много широка коалиция партии, вероятно ще остане на власт поне година, тъй като и хората, и партиите не са убедени в ползите от нови избори и не вярват, че те нещо биха променили.

Ако правителството демонстрира сериозен ангажимент за отворено управление и решаване на реални икономически и социални проблеми в страната, то би могло да управлява до края на мандата, се посочва още в анализа.

Картината в Централна и Източна Европа (ЦИЕ)  продължава да е различна в отделните региони, като  Централна Европа изпреварва останалите. За 2015 г. очакванията са за ръст на БВП в Полша от 3,5%, в Словакия – 2,5%, Чехия – 2,4%, Унгария – 2,3% и дори Словения с 2%. В Югоизточна Европа определяща е Румъния с прогнозен ръст от 2,7%, докато повечето от страните в региона като Сърбия и Хърватия, продължават да са в стагнация.

„Централна Европа е на бързата писта – развитие, което наблюдаваме през последните няколко тримесечия. Растежът в региона се дължи основно на вътрешното търсене, което предпазва тези страни от настоящата ситуация в Еврозоната и Русия“, коментира Петер Брециншек, главен анализатор на Райфайзен Рисърч, част от Райфайзен Банк Интернешънъл.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ