Промишлените предприятия очакват свиване на инвестициите

Промишлените предприятия очакват свиване на инвестициите

Промишлените предприятия очакват свиване на инвестициите

Промишлените предприятия очакват направените инвестиции да се свият през 2014 г. с 6,3% спрямо 2013 г. Това показват данни от инвестиционната бизнес анкета на Националния статистически институт (НСИ), проведена сред промишлените предприятия през март 2014 г.

В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2014 г. делът на частния сектор е около 84%. Мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 15,3% спрямо предходната година.

Според основните производствени групировки най-голям относителен дял в очакваните инвестиции през 2014 г. формират енергетичните и свързаните с водата отрасли (44,3%), при които се очаква увеличение от 1,7% спрямо 2013 г. На второ и трето място по прогнозен обем на инвестициите са отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление (с относителен дял 31,2%) и тези, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки (с относителен дял 14,7%), които обаче прогнозират намаление на инвестиционните програми съответно с 13,6 и 14,1% спрямо 2013 г.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ