Дефицитът по текущата сметка на еврозоната се увеличава през април

Дефицитът по текущата сметка на еврозоната се увеличава през април

Дефицитът по текущата сметка на еврозоната се увеличава през април

Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс на страните от еврозоната се e увеличил значително през април до голяма степен поради недостига на първични и вторични приходи, съобщи Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирана от ДПА.

Сезонно изгладените усреднени нива на дефицита по текущата сметка на страните от еврозоната се увеличиха до 6 милиарда евро (6,34 милиарда долара) през април спрямо 2 милиарда евро през март.

През април дефицитът при търговията на стоки в еврозоната се сви до 3 милиарда евро в сравнение с регистрираните 4 милиарда евро през предходния месец.

Същевременно априлската търговия с услуги записа излишък от 12 милиарда евро спрямо регистрирания излишък от 14 милиарда евро през март.

Първичният доход отбеляза недостиг от 1 милиард евро през април, след като остана балансиран през март.

Първичният доход обхваща основно три вида операции: компенсации на наетите лица, заплащани на нерезидентни работници или получени от нерезидентни работодатели, и инвестиционен доход от преки, портфейлни и други видове инвестиции и резервни активи и друг първичен доход (данъци върху производството и вноса, субсидии и наем), обяснява европейската статистическа агенция Евростат на сайта си.

Междувременно дефицитът при вторичните доходи се разшири до 14 милиарда евро през април в сравнение с 12 милиарда евро месец по-рано. 

Вторичният доход включва текущи трансфери в рамките на държавното управление - плащания на текущи данъци върху дохода и имуществото, осигурителни вноски и социални плащания, трансфери в рамките на международно сътрудничество и текущи трансфери, свързани с финансови и нефинансови корпорации, домакинства или организации с нестопанска цел.

За период от 12 месеца, приключващ в края на април текущата сметка регистрира излишък от 182 милиарда евро или 1,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната, в сравнение с излишък от 316 милиарда евро или 2,7% от БВП през същия период на миналата година.

Във финансовата сметка през периода април 2021 г. - април 2022 г. нетните придобивания от резиденти на страни използващи еврото на портфейлни инвестиционни ценни книжа извън еврозоната възлизат на 348 милиарда евро.

Нетните придобивания от нерезиденти на ценни книжа за портфейлни инвестиции в еврозоната възлизат на 84 милиарда евро.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ